Vol. 22, Noiembrie-Decembrie 2014, Nr. 1 


SFINTELE SCRIPTURI — SURSA ADEVĂRATEI ÎNȚELEPCIUNI

R5104 W. T. 15 septembrie 1912 (pag. 296-297)

Este posibil ca nici chiar poporul Domnului să nu reușească uneori să aprecieze valoarea acestei mari Cărți, Biblia, care a exercitat mai multă influență în lume decât toate celelalte cărți combinate. Puțini își dau seama că Biblia este în mâinile publicului numai de aproximativ un secol. Când primele noastre Societăți de Biblii au fost organizate, Biblia se afla în posesia doar a celor bogați. Acum ea se găsește în fiecare casă și poate fi obținută gratis de cei nevoiași. În plus, multe ajutoare pentru studiul Scripturii se tipăresc și oamenii află valoarea unora dintre acestea și utilitatea Concordanțelor Biblice.

Mai mult, suntem înclinați să uităm că cunoștința generală tocmai a început să ajungă la mase. Nu sunt mai mult de doisprezece ani de când educația a devenit obligatorie în toate țările mai civilizate. Astfel Dumnezeu a favorizat zilele noastre în două moduri — dându-ne Biblia și dându-ne inteligența necesară pentru a o studia.

CRITICA RADICALĂ — CEL MAI PERICULOS DUȘMAN AL CREDINȚEI

Dar întocmai cum aceste foarte prețioase ocazii sunt în mâinile maselor, întocmai cum aceste binecuvântări de cunoștință crescută sunt date omenirii, întocmai cum creștinătatea este pregătită pentru studiul Bibliei, Domnul i-a permis Adversarului să prezinte cea mai subtilă influență împotriva Scripturilor. Suflul urât al necredinței din trecut a fost înlocuit cu un dușman al credinței creștine mult mai mare — necredința în general cunoscută sub numele de „Critica Radicală”, periculoasă în special datorită caracterului ei înșelător.

Critica Radicală s-a înrădăcinat în aproape toate colegiile și seminariile teologice ale creștinătății. Deși toate bisericile noastre din toate denominațiile la suprafață stau ca apărători ai Bibliei, totuși citadela credinței este capturată de marele Adversar al lui Dumnezeu și al Adevărului — Satan — care înșală, înstrăinează și induce în eroare oștile creștinătății chiar prin profesorii și doctorii în teologie, la care ele au fost îndrumate să caute lumină și îndrumare spirituală, și pe care i-au presupus a fi apărători fermi ai Bibliei drept Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.

Această acuzație este severă, dar este în ge­neral una adevărată, după cum fiecare poate să demonstreze pentru sine. Foarte regretabil, suntem convinși că patru din cinci dintre toți slujitorii și supraveghetorii Școlii Duminicale din creștinătate au încetat să creadă în Biblie ca revelația inspirată divin a voinței și a scopurilor Celui Atotputernic. Unii dintre aceștia, cu toate acestea, pretind a fi urmași serioși ai lui Isus, ca Fiul lui Dumnezeu și de origine divină. Totuși, cât de slabă este poziția lor! Dacă Moise n-a scris Legea, dacă Legea nu este inspirată, ce vom gândi despre Isus și despre apostolii Lui, care au acceptat aceste scrieri ca inspirate și și-au fondat toate învățăturile pe acestea? Evident, Criticii Radicali care cred încă în Isus ca Fiul divin al lui Dumnezeu n-au gândit logic asupra chestiunii, și la o reflectare mai amănunțită vor respinge orice aparține de Scripturi.

MII CAD ÎN NECREDINȚĂ

Deși cu tristețe vedem împlinirea Scripturilor în căderea acestor prieteni ai noștri care au fost prinși în laț de către marele Vânător (Psa. 91:3), noi nu suntem obligați de nimic, nici de rațiune nici de Scripturi, să presupunem că pedeapsa lor pentru această necredință va fi chinul veșnic. Suntem siguri că poporul Domnului devine tot mai tare în credință zi de zi; chiar dacă așa cum este prezis de Scripturi, o mie vor cădea alături de tine și zece mii la dreapta ta. Psa. 91:7.

Studiul Bibliei cu ajutorul pe care Dumnezeu îl dă acum, clarifică tainele care ne-au nedumerit toată viața și ne aduce la o apreciere mai mare a scopurilor Sale glorioase, la o mai mare loialitate față de El și la o dorință mai serioasă de a servi Cauzei Sale de Dreptate, și de a ridica stindardul Crucii lui Cristos. Adevărat, așa cum Domnul a promis prin Profet, picioarele noastre au fost ferite de poticnire, fiindcă informația mai mare a zilelor noastre ne-a ridicat pe un plan mai înalt de devoțiune și apreciere a înălțimilor, adâncimilor, lungimilor și lățimilor iubirii lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere!

UNII POT FI RECUPERAȚI DIN

CURSA VÂNĂTORULUI

Nu vorbim aspru, nici răutăcios despre dragii noștri prieteni care se poticnesc în ocaziile educaționale ale zilelor noastre. Dimpotrivă, îi compătimim. Odată și noi am stat exact acolo unde stau ei. Odată am respins Biblia drept Cuvântul lui Dumnezeu. Am fost la fel de cinstiți atunci cum suntem și astăzi, și ne simțim obligați să apreciem pe alții pentru aceeași cinste. Noi explicăm poziția lor prin aceea că ne dăm seama de faptul că ei sunt orbiți de lumina orbitoare a științei pământești din zilele noastre. Dacă au cunoscut vreodată Scripturile, acum au uitat și au părăsit știința care vine numai de sus. Avem încredere că unii pot fi recuperați din cursa Adversarului, așa cum am fost și noi.

Totuși, există o diferență marcantă între poziția așa-zișilor Critici Radicali și a noastră. Majoritatea par să jubileze în necredința lor și să se mândrească de împotrivirea la Biblie, în timp ce poziția noastră a fost chiar inversul acesteia. Noi am deplâns necesitatea abandonării Bibliei. Am considerat un lucru rațional să așteptăm de la Supremul Creator o revelație a scopurilor Sale cu privire la omenire — obiectivul creării ei, scopul care trebuie atins prin permisiunea răului și teme asemănătoare. Am sperat ca Biblia să conțină aceste revelații.

Nu ne îndoim că mulți dintre voi ați avut experiențe asemănătoare cu ale noastre. Să sperăm că așa cum noi am fost recuperați din cursa vânătorului, tot așa vor putea fi și alții. Să fim prompți în a da o mână de ajutor și un cuvânt de încurajare. Să ne dăm seama că pentru cei cinstiți cu inima pierderea Bibliei trebuie să însemne dezastru pentru credință și speranță, după cum a fost și în cazul nostru. Să avem încredere că există mulți alții la fel de onești ca noi, care vor fi încă recuperați. Să ne încurajăm în a-i ajuta, amintindu-ne ce mare binecuvântare ne-a venit prin înțelegerea corectă a Cuvântului.