ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul VI, Sudiul X — Botezul noii creații

W. T. 15 august 1912 (pag. 267)

1 SEPTEMBRIE

(23) Au mai fost și alții în afară de evrei potriviți să fie botezați cu „botezul lui Ioan”? Dacă nu, cum trebuiau să fie primite neamurile în „Casa fiilor” lui Cristos? Pag. 433 de sus până la sfârșitul paragrafului.

(24) Explicați cum a fost botezat Israel în Moise, și cum a devenit Cristos antitipul lui Moise pentru fiecare „israelit fără vicleșug”. Pag. 433 p. 1

(25) Atunci, nu ar implica botezul neamurilor în Cristos o mai mare transformare? Pag. 434 p. 1

BOTEZUL ÎN MOARTEA LUI CRISTOS

(26) Citați trei versete din Romani 6 care ne dau cheia adevăratului botez. Pag. 434

(27) Există vreo referire la botezul în apă în aceste versete? Pag. 434 ultimul paragraf și pag. 435 p. 1

8 SEPTEMBRIE

(28) Cum pot credincioșii să fie botezați în Cristos? Pag. 435 p. 1

(29) Ce parte are voința în această îngropare în Cristos? Pag. 436 p. 1

(30) Care este rezultatul imediat al scufundării voinței noastre în voința lui Cristos? Pag. 436 p. 2

(31) Ce exemplu ne-a fost dat de către Domnul nostru Isus Cristos în privința botezului în apă, și de ce a fost „potrivit să împlinească toată dreptatea”? Pag. 437 p. 1 și pag. 438 p. 1

(32) Ce Scriptură dovedește că botezul în apă a lui Isus nu a fost adevărata scufundare, sau botezul morții? Pag. 438 p. 2, 3

15 SEPTEMBRIE

(33) Care este deosebirea dintre a fi mort cu Adam și a fi mort cu Cristos? Și cum se aplică aceasta la Biserică? Pag. 439 p.1

(34) Citați alte Scripturi care declară relația noastră cu Cristos în botezul în moarte acum și în gloria ce va urma, dacă ne dovedim credincioși. Pag. 439 p. 2

(35) În Rom. 6:4, ce motiv ne dă apostolul pentru botezul în moartea lui Cristos? Pag. 440 p.1

(36) Se aplică Rom. 6:5 la botezul în apă? Dacă nu, dați explicația potrivită. Pag. 440 p. 1 până la pag. 441 p. 1

(37) Care este cea mai puternică dovadă scripturală că botezul în moarte este botezul real al Bisericii și că botezul în apă este doar simbolul acestuia? Pag. 441 p. 2

22 SEPTEMBRIE

„PRINTR-UN SINGUR DUH, NOI TOȚI AM FOST BOTEZAȚI ÎNTR-UN SINGUR TRUP.”

(38) Botezul în moartea lui Cristos înseamnă botezul cu Spirit sfânt? Dacă nu, explicați diferența. Pag. 442 p. 1

(39) A cărei ungeri tipice a fost această turnare de la Cincizecime atitipul? Pag. 443 p. 1

(40) Explicați cum 1 Cor. 12:12-13 arată legătura dintre botezul de la Cincizecime și botezul nostru individual în moarte. Pag. 443 p. 2

(41) Ce se mai cere de la jertfitori după consacrarea și acceptarea de către Domnul? Pag. 444

BOTEZUL CU FOC

(42) Ce înseamnă Botezul cu Foc? Mat. 3:11. Pag 445 p. 1

29 SEPTEMBRIE

BOTEZUL SIMBOLIC ÎN APĂ

(43) Arătați deosebirea dintre botezul real în moartea lui Cristos și diferitele botezuri în apă practicate în general de către creștini. Pag. 445 p. 2

(44) Din acest punct de vedere, doar cine poate fi considerat membru al adevăratei Biserici? Pag. 446 p. 1

ESTE NECESAR BOTEZUL SIMBOLIC?

(45) Care a fost învățătura și exemplul Domnului nostru și al apostolilor Săi cu privire la botezul în apă ca o poruncă Divină? Pag. 446 până la pag. 449 p. 1

(46) Ar trebui botezul simbolic considerat ca bază a părtășiei creștine? Pag. 449 p. 2

(47) Pe de altă parte, care va fi rezultatul refuzului de a face botezul simbolic după ce a fost recunoscută clar îndrumarea Divină în această direcție? Pag. 450 p. 1