SUGESTIA MENTALĂ UN MIJLOC DE ISPITĂ

Pleacă Satan! căci este scris: „ Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.” Mat. 4:10 .

R 5084 W. T. 15 august 1912 (pag. 261-262)

La scurt timp după botezul Său, Domnul nostru a fost condus de spiritul Său, iluminat de Duhul sfânt pe care l-a primit la botez, să meargă deoparte, în pustia Iudeii, pentru o perioadă de studiu în liniște. La sfârșitul acestei perioade de studiu biblic și rugăciune, când Domnul nostru era slăbit, după patruzeci de zile de post, Adversarul L-a asaltat cu ispite subtile.

Nu ni se spune cum l-a recunoscut Isus pe Satan, dar suntem înclinați să credem că Adversarul n-a fost vizibil vederii naturale a Domnului nostru; ci viziunii Sale mentale — ochilor înțelegerii Sale; căci Satan, asemenea celorlalți îngeri căzuți, a fost sub restricția întunericului până la Judecata Zilei Celei Mari. Gândul nostru este că lui Satan i-a fost permis să aducă sugestii în mintea Domnului nostru. Evident, Domnul nostru a recunoscut sursa acestor prezentări ca fiind rea, în oricare mod I-ar fi venit.

Concepția populară despre Satan, ca o monstruozitate cu copite, coarne etc., este o superstiție ce aparține de Veacurile Întunecate. În realitate, ca personalitate el este o ființă foarte glorioasă, care n-a fost deteriorată de cei șase mii de ani de înstrăinare de Dumnezeu, deși înfățișarea sa poate că și-a pierdut ceva din asemănarea cu Dumnezeu.

PUTEREA SPIRITUALĂ SĂ NU FIE FOLOSITĂ

ÎN MOD EGOIST

Apropiindu-se de Domnul nostru, Satan n-a încercat să mintă fățiș, nici să distorsioneze faptele, ci mai degrabă să le dea o culoare falsă. Poate că s-a apropiat de Isus ca un prieten, pe care L-a cunoscut în starea Sa preexistentă și care era profund interesat de bunăstarea Lui. Intervenția lui Satan a fost, în primul rând, să-I dea Domnului nostru un oarecare sfat plin de bunătate, sugerându-I că deoarece postise multă vreme, El Și-a făcut rău Sieși; și că dacă El ar ști cu adevărat ce putere poseda, ar porunci acelor pietre să se facă pâine.

Astfel abordat de unul care era de un ordin mai înalt al ființei decât El, unul care nu-și luase forma unui rob, a fost normal că Isus nu l-a respins pe Satan, ci i-a răspuns într-un mod blând. Domnul nostru a spus: „Omul va trăi nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). Eu am făcut o deplină consacrare lui Dumnezeu și caut să fac voia Lui, pentru a o putea îndeplini, orice dificultăți ar implica aceasta. De aceea, deoarece viața Mea este consacrată, nu voi folosi această putere sfântă pe care o posed, spre a face ceva pentru confortul sau beneficiul Meu în vreun mod.

PUTEREA SPIRITUALĂ NU TREBUIE

FOLOSITĂ NECHIBZUIT

Fiindu-i zădărnicită această primă încercare, Adversarul a schimbat repede subiectul, chiar fără să dezaprobe decizia Domnului nostru. El a prezentat atunci o a doua ispită subtilă pentru a folosi puterea divină dată Domnului nostru. Nu înțelegem că Satan L-a dus pe Domnul nostru fizic pe acoperișul Templului din Ierusalim, ci I-a sugerat un plan prin care Domnul nostru să apară proeminent înaintea poporului și în același timp să demonstreze că puterea Dumnezeului Celui Atotputernic era asupra Lui.

Mintea rapidă a Domnului nostru a detectat eroarea și a răspuns prompt: „De asemenea este scris: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău” (Mat. 4:7). Din nou schimbându-și metoda de atac, Satan s-a străduit să dea impresia că el însuși era sătul de starea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu în lume și că era gata să I se alăture Domnului nostru în marea ridicare socială. Isus probabil știa că Satan este prințul acestei lumi și că influența lui se simțea peste tot.

PUTEREA SPIRITUALĂ NU TREBUIE FOLOSITĂ CONTRAR VOINȚEI LUI DUMNEZEU

La fel ca în ispita a doua, nu credem că Domnul nostru a fost dus afară din pustie, ci a fost folosită sugestia mentală pentru a-L influența să nu-L asculte pe Tatăl. Nicăieri în lume nu există vreun munte de pe care să poată fi văzute toate împărățiile lumii. Înțelegem că „muntele” este un simbol al imperiului lui Satan, care este în întreaga lume. Satan fără îndoială a adus înaintea minții Domnului tot ceea ce știa despre marele Imperiu Roman și minunata influență pe care El ca om perfect ar putea-o exercita dacă ar ocupa o poziție proeminentă în el.

Ni-l putem imagina pe Satan spunând: „Mesia va fi Împărat peste tot pământul. Eu pot să Te ajut ușor și repede să intri în acea poziție. Hai să cooperăm. Te voi face conducătorul principal al pământului, cu singura condiție să mă recunoști. Nu-Ți cer să nu-L recunoști pe Iehova; ci doar să fii sub supravegherea mea. Eu Îți pot da toată această stăpânire fără nici o problemă. Nu Te gândi la viitor; lasă-mă să-Ți arăt cum să faci progres acum. Te voi pune într-o poziție bună, fără să îndepărtez pe altcineva. Nu Ți se va cere să faci ceva foarte rău”.

În timpul celor patruzeci de zile în pustie, Domnul nostru a ajuns să înțeleagă că la domnia pământului se putea ajunge numai prin mare suferință. Era slăbit din cauza postului îndelungat și toate detaliile profeției erau în mintea Sa. El S-a văzut ca un miel mut în fața celor care-l tund; și ca șarpele ridicat în pustie. Sugestia lui Satan era o ispită. Dar după ce a analizat-o, a văzut că Satan Îi cerea să-Și încalce legământul — să meargă contrar voinței lui Dumnezeu. Imediat a răspuns: „Pleacă Satan! căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești””.

Atunci Diavolul a plecat de la Domnul, negăsind nici un punct slab — așa de loial a fost Isus Cuvântului lui Iehova. După aceea au venit îngerii și I-au slujit.

CHIAR ȘI ÎNGERII CĂZUȚI EXCELEAZĂ ÎN PUTERE

Faptul că Isus a discutat chestiunile cu Adversarul nu ne dă un motiv să ne încercăm capacitatea în această direcție. Ca vreunul dintre noi, cu facultățile noastre de gândire imperfecte, să intre în discuție cu Satan sau cu vreunul dintre îngerii lui căzuți, ar fi foarte neînțelept. Există fără îndoială motive de ce Domnul nostru a conversat cu Satan; dar ar fi foarte riscant pentru noi să procedăm așa. Dacă suntem siguri că am avut vreo comunicare de la îngerii căzuți, să ne amintim că noi suntem împuterniciți să predicăm oamenilor, nu îngerilor.

Unii din poporul Domnului au intrat în dificultate, prin faptul că n-au folosit spiritul unei minți sănătoase în această privință. Spiritele rele au un mod de atragere a celor nebănuitori, puțin câte puțin. Ei sunt „duhuri înșelătoare”, după cum ne spune sf. Pavel (1 Tim. 4:1). Un frate în Adevăr ne-a povestit odată o experiență a sa cu ele. Ciudat de zis, el era la Adevăr când avea comunicare cu spiritele. N-a spus cum a intrat prima dată în comunicare cu ele, dar le-a explicat Planul Divin al Veacurilor și le-a spus ce li se va întâmpla îngerilor căzuți. Timp de câteva zile ele au manifestat interes, venind frecvent să-l asculte. După un timp ele au început să se certe între ele și în final să se blesteme unul pe altul.

Fratele cultivase în așa măsură puterea de clarauzire, încât le-a putut auzi. Dezgustat, a încercat să se scape de ele. Nu numai că n-au plecat, dar au făcut lucrurile insuportabile pentru el. În final ne-a scris în necaz, întrebând ce metodă să folosească pentru a scăpa de ele. L-am sfătuit să meargă la Domnul în rugăciune, mărturisind că procedase greșit și cerând iertare Domnului; apoi, în numele Domnului, să le poruncească să plece. După aceea ne-a scris că ne-a urmat sfatul și după un timp obositor, în final a scăpat de vizitatorii nepoftiți.

PUTERILE RĂULUI CRESC

Pe măsură ce timpul de necaz se apropie, putem ușor presupune că Adversarul nostru va avea putere crescută. Satan și îngerii lui căzuți vor avea o influență foarte dăunătoare asupra omenirii.

Ne-au fost aduse în atenție unele întâmplări ciudate. Una a fost o relatare despre manifestarea unei imagini. Se făcuse o fotografie a unei părți dintr-o proprietate. Când fotografia a fost developată, ea a arătat imaginea unui om care a fost recunoscut ca fiind un fost proprietar care era mort de câtva timp. Pare evident deci, că spiritele rele sunt capabile să exercite o oarecare influență chiar și asupra aparatului de fotografiat.

Un alt caz a fost acela al unei persoane care declară că a văzut în realitate anumite lucruri care nu era posibil să se întâmple. Cum a fost posibil aceasta nu știm. Nu știm ce puteri posedă spiritele rele. Am auzit cu toții despre cazuri de mesmerism, hipnotism etc., unde persoana sub controlul spiritelor rele era în stare să descrie cu exactitate lucruri care aveau loc la distanță. Nu putem spune cum se fac aceste lucruri. Presupunem că îngerii căzuți posedă puterea să impresioneze astfel creierul unui medium, încât ea părea că vede ceea ce se întâmpla în alt oraș. În visele noastre vedem oameni umblând și-i auzim vorbind. Dacă putem avea astfel de imagini mentale în mod natural, putem ușor presupune că spiritele rele pot avea putere în această direcție.

ÎMPOTRIVIȚI-VĂ LA TOT CEEA CE ESTE

Înrudit cu ocultismul

Faptele însă nu ne fac să înțelegem filosofia acestei chestiuni. Nici nu știm în ce măsură aceste lucruri vor fi folosite în viitor. Nu avem nici o îndoială că vor avea loc evenimente uimitoare. Chiar și pentru cei care au cunoștința Planului Divin lucrurile permise vor fi ciudate. Trebuie să fim pregătiți pentru aproape orice ar putea să se spună.

Noi suntem convinși de existența puterii acestor spirite rele care pretind că fac lucruri uimitoare. De fapt, putem vedea că în timp ce materializarea lor ar fi posibilă, totuși o reprezentare în minte ar fi mult mai ușoară. Să imprime o imagine în creier ar fi de asemenea ușor. Să zicem că o astfel de putere va fi exercitată și poporul Domnului va fi pus într-o lumină falsă de către Adversar, ca și cum ei ar face ceva act disperat. Fiți pregătiți pentru toate aceste lucruri. Este prea aproape sfârșitul alergării pentru a ne gândi să ne întoarcem înapoi!