ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURII

Volumul VI, Sudiul X — Botezul noii creații

W. T. 15 iulie 1912 (pag. 235)

4 August

(1) Care este consensul general al creștinilor în privința opiniei cu privire la botez? Pag. 421 p. 1

(2) Ca și rezultat al marii căderi de la credința dată o singură dată sfinților, care erau vederile cu privire la botezul în apă ținute de biserica nominală în secolul al doilea? Și de ce era nevoie de „garanți”? Pag. 421 p. 2

(3) Cum era împlinit ritualul botezului în apă în secolul al treilea? Pag. 421 p. 3

(4) Descrieți ceremoniile botezului romano-catolic și al celui greco-catolic. Pag. 422 și 423

(5) De ce a fost introdus în Biserică botezul copiilor și ce privilegii, în această privință, erau acordate laicilor? Pag. 423 ultimul paragraf

11 August

(6) Care este atitudinea bisericilor romano-catolică și luterană față de botez? Pag. 424 p. 1, 2, 3

(7) Ce semnificație atașează biserica Angliei la botezul pruncilor? Pag. 424 ultimul paragraf, și pag. 425 sus

(8) Explicați vederea presbiteriană despre botez. Pag. 425 p. 4, 5

(9) Care este poziția luată de metodiști, episcolpali și alte denominații în general în privința acestei chestiuni? Relatați o anecdotă ce ilustrează ideea populară cu privire la botezul pruncilor. Pag. 425 p. 6, 7

(10) Ce ne arată istoria Bisericii cu privire la dezvoltarea și originea acestor vederi eronate cu privire la necesitatea și eficacitatea botezului? Pag. 426 p. 2

18 August

(11) Care este atitudinea scripturală luată de unii cu privire la botezul pruncilor și la scufundarea în apă? Pag. 427 p. 1 prima parte

(12) Explicați de ce este nescriptural botezul cu fața în jos de trei ori. Pag. 427 p. 1 ultima parte

(13) Care este vederea despre botez acceptată de denominația „ucenicilor”? Pag. 427 p. 2

(14) De ce această poziție este atât nescripturală cât și irațională? Pag. 428 p. 1

(15) Care este atitudinea „baptiștilor” cu privire la botezul în apă? Pag. 429 p. 1, 2

(16) Ce ar însemna dacă teoria baptistă ar fi corectă? Pag. 429 p. 3

25 August

(17) Este rezonabil să tragem concluzia că vreuna dintre denominații conține numai „grâu” fără „neghină”? Pag. 430 p. 1

(18) Care nume este dat acestor diviziuni ale pretinșilor urmași ai lui Cristos în Scripturi? Și ce mesaj li s-a dat? Pag. 430 p. 2

(19) Ce concluzie ar trebui să ne pregătească să apreciem învățătura scripturală în ceea ce privește botezul? Pag. 431 p. 1

(20) A arătat Legea Mozaică vreo ceremonie similară cu botezul vestit și practicat de Ioan? Pag. 431 p. 2 până la pag. 432 rândul 11

(21) Care a fost motivul din spatele propovăduirii și botezării practicate de Ioan? Pag. 432

(22) Pentru ce i-a botezat Ioan pe cei care credeau? Pag. 432 p. 1