UNELE SCRISORI INTERESANTE

R 5051 W. T. 15 iunie 1912 (pag. 202-203)

Preaiubite frate Russell

Sunt impresionat să văd cum iubitul nostru Domn Își conduce poporul!

Cam pe la timpul întoarcerii tale recente din străinătate ți-am scris o scrisoare cu privire la unele lucruri, cu întrebări etc. Gândindu-mă că aceasta era prea lungă, n-am trimis-o, ci am scris altă scrisoare, numai să fiu nemulțumit și de aceea, și în final am renunțat să-ți mai scriu, știind cât de ocupat ești tot timpul.

Dar când, în ultimul Turn, am găsit un răspuns complet la toate întrebările mele, m-am gândit să-ți spun despre aceasta.

În ultimul timp apreciez aceste lucruri cum înainte nu le-am apreciat; pot vedea cum, dacă multe adevăruri pe care le avem acum ni s-ar fi prezentat înainte, n-am fi fost capabili să le vedem atât de clar.

Suntem bucuroși că Domnul secerișului știe și poate să dea „harnă la timpul cuvenit” — când noi suntem în stare să o primim și să o folosim spre slava Sa și spre binele nostru!

„Corpul muritor, servitorul minții celei noi”; „Palatul fericirii”; „Voi ați fost cumpărați cu un preț”; „Feriți-vă de mândria inimii”; „Moise, un mijlocitor” etc., sunt desigur bune pentru mine. Sunt inclinat să cred că iubitul nostru Domn mi-a trimis toate acestea ca și cum aș fi singur în lume. În acest mod se pare că învăț mai mult din ele și nu mă gândesc unde li s-ar potrivi altora!

Vreau ca aranjamentele Domnului să mă facă potrivit pentru Împărăție, și deoarece acest lucru este adevărat în privința tuturor „celor micuți” ai Săi, putem fi un ajutor unul pentru altul pe Calea Îngustă.

Predicile de asemenea par mai impresionante, așa cum trebuie să ne așteptăm, deoarece iubitul nostru Domn spune: „Cărarea celui drept va străluci tot mai mult până la miezul zilei”.

Îți cer să te rogi să fiu tot mai luminat cu Adevărul binecuvântat, până când voi deveni una din „razele” aceluiași mare Izvor de Lumină și Adevăr cu Domnul nostru drag și cu toți cei care cred în El!

Rugându-mă lui Dumnezeu să te binecuvânteze și să te păzească până la sfârșitul căii, și să-ți acorde o „intrare îmbelșugată în Împărăția” după care tânjește inima noastră, prin harul Lui mă rog să rămân fratele tău în speranță,

Emory Williams, Texas.


„BUCURIA DOMNULUI, PUTEREA NOASTRĂ”

Dragă pastore și frate Russell:

Te rog să accepți urarea mea din inimă „Bine ai venit acasă”. Din propria experiență, aș presupune că ești foarte fericit să fii din nou acasă, dar, o! atât de bucuros că ai avut ocazia să duci glorioasa Evanghelie în jurul lumii. Ce fericită și binecuvântată trebuie să fie inima ta în marea lucrare pe care ai fost ales s-o îndeplinești în acest mare Timp de Seceriș! Fie ca dragul nostru Tată ceresc să-ți dea putere și har continuu s-o termini.

Dragă frate Russell, experiența mea din călătoria în Europa a fost pe alocuri foarte interesantă și mi-a adus mari binecuvântări. Pot să spun într-adevăr că sunt bucuroasă că am putut să merg acolo; dar ce fericită am fost când a venit timpul să mă întorc! Am fost plecată doar trei luni.

Am intenționat să-ți trimit un mic raport în timpul călătoriei tale, dar m-am gândit că vei primi atât de multe scrisori tot timpul, încât atâtea scrisori ar putea să te deranjeze. Eu n-am primit niciuna. Chiar dacă mi-au scris copiii, scrisorile n-au venit niciodată.

Am găsit în Germania foarte mulți creștini flămânzi, care au fost bucuroși să audă veștile bune. Am petrecut multe jumătăți de nopți spunându-le vestea de bucurie. A fost foarte ciudat pentru rudele mele. Cu șapte ani în urmă i-am trimis fiecăruia cele trei volume, dar niciunul din ei nu le-a citit, însă le-au împrumutat pe toate. Unele dintre cărți au mers o distanță lungă, până la Munchen, și au fost citite de un preot catolic, un slujitor protestant și de alții. Unele dintre ele au mers la Colmar, iar altele au fost împrumutate și nu s-au întors. Ciudat de spus, prietenii mei erau creștini consacrați și se rugau pentru mai multă lumină tot timpul. Când au auzit că merg la ei, au sperat că le voi duce ceva Adevăr, și când au auzit veștile bune le-au acceptat. Mi s-a părut că pot să înțeleagă Adevărul. Dragul meu frate, care nu cunoștea decât catolicismul, a plâns de bucurie. Cinci dintre rudele mele au acceptat acum Adevărul.

Și acum, rugându-mă ca harul și pacea să-ți fie înmulțite, rămân, a ta soră în Cristos, F. Muntzer


Preaiubite frate Russell:

După vizita noastră plăcută la Brooklyn, sora Thorn și cu mine ne-am întors acasă încurajați mai mult ca oricând să luăm crucea zilnic și să-L urmăm pe Învățătorul nostru cu credincioșie, până la moarte.

Ne-am bucurat în special că am fost la „Bethel” și de privilegiul de a sta la masa ta, să ascultăm discuțiile folositoare și convorbirile de la masă. Întrevederea noastră cu tine în studiul tău a fost de asemenea de mare ajutor și ne-a apropiat mai mult de tine. A fost cu adevărat o „săptămână sfântă” pentru noi.

În ultima duminică, la sfârșitul serviciului de după-masă de la Lynn, le-am spus prietenilor intenția noastră de a ne reuni cu Adunarea din Boston, A. I. S. B. La încheierea remarcilor mele s-a făcut rugăciunea și am cântat „Sfântă-i legătura” etc. Credem că am plecat cu buna înțelegere a întregii adunări.

Apoi am continuat spre Boston, sosind acolo la timp pentru adunarea de seară. După ce s-au spus câteva experiențe, am spus-o și eu pe a mea, amintindu-le prietenilor că dacă aveam unele neînțelegeri de rezolvat unul cu altul — nu mai târziu, ci chiar acum, aceste lucruri trebuie îndreptate.

Apoi eu am mărturisit că făcusem unele greșeli neintențioante care mă temeam că produseseră durere inutilă, și cu adevărat mă căiesc și le cer iertare, și cerându-le de asemenea să putem avea părtășie mai strânsă cu iubita adunare din Boston.

Am fost asigurați de iertarea lor, și după ce câțiva și-au exprimat bucuria de a auzi cuvintele noastre (căci i-am asigurat că am vorbit atât pentru sora Thorn cât și pentru mine), întreaga adunare prin vot prin ridicare de mână și-a exprimat iubirea și un bun venit din inimă.

Atât la Lynn cât și la Boston a fost un timp de sensibilizare a inimii — o zi foarte binecuvântată pentru toți. S-au vărsat multe lacrimi de bucurie în timp ce prietenii dragi dădeau mâna cu noi. Suntem siguri că și tu te vei bucura cu noi. Te rog, amintește-ne pe amândoi în rugăciunile tale.

Cu multă iubire creștină de la sora Thorn și de la mine, întotdeauna,

Fratele și servitorul împreună cu tine în Cristos, Walter J. Thorn.