UNELE ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R 5050 W. T. 15 iunie 1912 (pag. 201-202)

CUM SĂ-I RĂSPUNZI

UNUI NEBUN

Întrebare: Te rog explică: „Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept.” Prov. 26:4, 5.

Răspuns: Când vorbiți cu unul care vorbește nebunește, nu vorbiți nebunește la rândul vostru. Vă dezonorați singuri. În cazul al doilea: „Răspundeți nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept”, ar înseamna că îi faceți un serviciu arătându-i nebunia poziției sale, prin aceasta ajutându-l să ajungă la o atitudine potrivită a minții.

ARHANGHEL ÎNSEAMNĂ ÎNGER DE ORDINUL CEL MAI ÎNALT

Întrebare: Există sau vor exista mai mult decât un singur Arhangel?

Răspuns: A vorbi despre Arhangheli (plural), ar fi contrar Scripturilor. Cuvântul arhanghel înseamnă înger de ordinul cel mai înalt, prefixul arhi înseamnând principal: de exemplu, șeful departamentului de pompieri. În capitolul 12 din Daniel citim (vers. 1): „În timpul acela se va scula marele prinț Mihail îArhanghelulș, ocrotitorul fiilor poporului tău”. În ebraică Mihail înseamnă Unul ca Dumnezeu, sau asemenea lui Dumnezeu. Cel care este asemenea lui Dumnezeu înțelegem că este marele Mesia, însuși Domnul Isus. „Se va ridica Mihail” — adică, se va ridica Mesia, „ocrotitorul fiilor poporului tău” — adică, Se va ridica pentru Israel. Dar Se va ridica și pentru Biserică, Trupul Său, și pentru toți cei care sunt în armonie cu Dumnezeu și pentru toți care vor fi în armonie cu Dumnezeu. Aici va fi inclusă toată omenirea în timpul Veacului Milenar. „La timpul cuvenit” oamenii vor putea fi eliberați din robia stricăciunii și a morții și vor putea fi aduși în armonie deplină cu Dumnezeu.

RĂSCUMPĂRAREA ȘI JERTFA PENTRU PĂCAT

Întrebare: Putem avea o declarație concisă în care să faci deosebire între „Răscumpărare” și „Jertfa pentru păcat”?

Răspuns: Cuvântul „Răscumpărare” înseamnă „preț corespunzător” și indică un aspect al aranjamentului divin pentru recuperarea omului. Așa cum printr-un om a intrat păcatul în lume, tot așa recuperarea va fi prin lucrarea răscumpărătoare făcut de un om. 1 Cor. 15:21, 22.

Termenul „Jertfă pentru Păcat” este folosit pentru a reprezenta modul în care prețul de Răscumpărare va fi folosit pentru recuperarea lumii. Aceasta arată aplicarea reală a prețului de Răscumpărare pentru omenire, asigurând eliberarea de sub condamnare și permițând intrarea în vigoare a gloriosului aranjament al Noului Legământ.

Prețul de răscumpărare n-are nimic de-a face cu metoda prin care va fi aplicat acel preț. Când Domnul nostru a murit, El a depus un preț suficient, dar aplicarea acelui preț nu este încă completată. Marele rezultat al lucrării răscumpărătoare se va vedea la sfârșitul Veacului Milenar, când, ca rezultat al aplicării prețului de Răscumpărare vor fi: Cristos și Biserica pe planul divin, „Mulțimea Mare” pe planul spiritual, „Vrednicii din Vechime” în starea lor perfectă și lumea întreagă restabilită la perfecțiunea lor pierdută în Eden.

ÎN LEGĂTURĂ CU TERMENUL

„NOUA CREAȚIE”

Întrebare: De ce este aplicat termenul „Noua Creație” la Biserică?

Răspuns: Scripturile ne spun că Domnul nostru a fost Începutul creației divine, Întâiul-născut dintre toate creaturile, Primul și Ultimul; că Tatăl ceresc n-a mai creat nici o altă ființă; și că prin Domnul nostru au fost făcute toate celelalte lucruri. Cu alte cuvinte, puterea Tatălui a fost exercitată prin Unicul Său Fiu Conceput. Potrivit Scripturilor, omul a fost ultimul dintre creațiile în chipul lui Dumnezeu. Dar Tatăl ceresc a avut ca scop să aibă un ordin de ființe mai înalt decât altele care fuseseră create, și a aranjat ca Unicul Său Fiu Conceput să ocupe cea mai înaltă poziție în acea Creație Nouă.

„Pentru bucuria care I-a fost pusă înainte”, Domnul nostru a suferit crucea, a disprețuit rușinea și apoi S-a așezat la dreapta Maiestății în înălțime. Inițial El a fost prima creație. Acum El a fost a doua creație — o nouă creație, deosebită. Și toată Biserica a fost invitată să urce pe acest loc cel mai înalt, să fie asociată cu Cristos, să fie părtașă naturii divine. Dar pentru a ajunge la această poziție înaltă, să fie cu El, ea trebuie să moară față de natura pământească și față de interesele, scopurile și proiectele ei, și să fie vie cu El dincolo de văl. Isus este Capul acestei Creații Noi, iar Biserica este Corpul. Nu înțelegem că „Mulțimea Mare” va face parte din Creația Nouă. Numai „Turma Mică” va avea onoarea să fie membri ai Corpului lui Cristos.

În cele din urmă, când Planul Divin va ajunge la împlinirea lui, Iehova va fi Cap peste toate lucrurile și Cap peste Cristos; apoi vor veni Domnul nostru și Biserica, Trupul Său; apoi vor veni diferitele ordine de îngeri, iar în cele din urmă omenirea. După cum ne spune apostolul în scrisoarea sa către Efeseni: „pentru administrarea îdispensațiaș plinătății timpurilor, îDumnezeu vaș ... uni în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și lucrurile care sunt pe pământ”. Efes. 1:9, 10.

JERTFA PENTRU PĂCAT ȘI ISPĂȘIREA

PENTRU PĂCAT

Întrebare: Care este deosebirea între Jertfa pentru Păcat și Ispășirea pentru Păcat?

Răspuns: Termenul „Jertfa pentru Păcat” este în legătură cu prezentarea a ceva într-un mod sacrificător, ca un dar sau jertfă datorită păcatului și în folosul păcătosului. Astfel aceasta este legată nu numai de lucrarea Domnului Isus în propria Sa persoană în timpul slujirii Sale de trei ani și jumătate, când S-a oferit pe Sine, ci și ca Mare Preot când El îi jertfește pe membrii Corpului Său, în acest Veac Evanghelic. Întreaga lucrare este jertfitoare; și deoarece această lucrare este datorită păcatului, este de aceea o jertfă pentru păcat. Jertfa pentru păcat trebuie să fie completă înainte ca rezultatul să poată fi aplicat.

Când Domnul nostru S-a înălțat la cer, El Și-a completat lucrarea personală; și datorită meritului pe care-l poseda, El a putut să devină Avocatul Bisericii — al acelora care devin membri ai viitorului Său Corp. Deoarece El intenționează să aplice acel merit pentru păcatele întregii lumi, după ce îi va oferi în sacrificiu pe membrii Bisericii, de aceea El amână problema prezentării Jertfei pentru păcat până când întreaga jertfire va fi fost completată — până când Biserica va fi cu El în glorie, căci, „dacă răbdăm îcu Elș vom și împărăți cu El”. 2 Tim. 2:12.

Expresia „Ispășire pentru Păcat” poate fi folosită în privința oricărei părți din lucrarea de satisfacere pentru păcat. Strict vorbind însă, termenul Ispășire pentru Păcat se aplică la satisfacerea Dreptății în folosul omenirii. Omul a fost condamnat; Dreptatea a aplicat o sentință, și pentru ca omul să poată fi eliberat, Dreptatea trebuia satisfăcută.

Să nu confundăm, în nici un sens al cuvântului, Ispășirea pentru Păcat cu Păcatul. După ce s-a făcut ispășire pentru păcat, păcătosului i se va da ocazia să se întoarcă la perfecțiunea inițială în care a fost creat Adam și de la care a căzut. Ispășirea pentru Păcat, prin urmare, va fi completă când Cristos Își va fi prezentat meritul pentru întreaga lume. Dar urmările păcatului nu vor fi complet îndepărtate până la sfârșitul miei de ani a domniei lui Mesia.