ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul VI, Sudiul IX — Judecata Noii Creații

W. T. 1 iunie 1912 (pag. 187)

7 Iulie

(26) De ce avem nevoie ca Domnul să ne îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu? Pag. 409 p. 3

„Nici ei însumi nu mă mai judec — Cel care mă judecă este Domnul”

(27) Este posibil să ne judecăm pe noi înșine fără milă? Dacă da, pe care dintre Scripturi ar trebui să ni le amintim și să le aplicăm? Pag. 410 p.1, 2, 3

(28) Există pericolul să mergem la cealaltă extremă? Și din ce cauză am face așa și care ar fi remediul? Pag. 411 p. 1

Biserica trebuie să judece

unele lucruri

(29) Citați unele exemple în care Biserica trebuie să judece. Pag. 412 p. 1

(30) Cine doar, ca persoane, are autoritate să excludă pe vreun membru care greșește? Pag. 412 p. 2 prima parte

14 Iulie

(31) Care ar fi efectul recunoașterii în continuare a unui ofensator ca membru al Noii Creații? Pag. 413 sus

(32) Parafrazați sfatul apostolului dat Bisericii în 1 Cor. cap. 5. Pag. 413 p. 1

(33) Să meargă frații din Biserică la tribunalele lumești pentru a căuta dreptate? Pag. 413 p. 2, 3 prima parte

(34) Ce încălcări ar exclude pe cineva de la Împărăție și de aceea de la părtășia frățească în Biserică? Pag. 414 sus și p. 1

21 Iulie

„Dacă fratele tău păcătuiește

împotriva ta”

(35) Schițați aranjamentul divin pentru rezolvarea disputelor și greșelilor între frați. Pag. 414 p. 2 până la pag. 416

(36) Cum trebuie privită hotărârea Bisericii de către toți? Și cum trebuie tratați cei care se opun acestei decizii de către ceilalți membri și de ce? Pag. 416 p. 1

(37) În cazul în care călcătorul se căiește, cum trebuie el privit de către Biserică? Pag. 416 p. 2

(38) Să presupunem că încălcătorul își recunoaște greșeala și repară după cum poate el mai bine, care ar trebui să fie atitudinea fratelui ofensat față de el? Și ar trebui să fie vreo limită în privința iertării sale dacă greșeala s-ar repeta și iar ar recunoaște și și-ar cere iertare tot mereu? Pag. 417 p. 1

28 Iulie

Ofense la adresa Bisericii

(39) În cazul greșelilor împotriva întregii ecclesii sau a cauzei pe care noi o reprezentăm, ce cale trebuie urmată? Pag. 417 p. 2, până la pag. 418 primele opt rânduri

(40) Într-un caz de defăimare a bătrânilor sau a unuia dintre ei, cum ar trebui să procedeze Biserica? Pag. 418 p. 1, 2

„Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Cristos”

(41) Explicați 2 Cor. 5:10. Pag. 418 p. 3

(42) Citați și explicați alte Scripturi care se referă la judecata Bisericii. Pag. 419 p. 1

(43) Care elemente ale caracterului creștin vor fi cele mai greu încercate în judecata sau probarea Bisericii? Pag. 419 p. 2