UNELE SCRISORI INTERESANTE

Lucrare pentru nevăzători

5042a W. T. 1 iunie 1912 (pag. 186-187}

Dragi prieteni:

Veți găsi anexat aici raportul pentru lucrarea din acest an în privința literaturii pentru nevăzători. Înainte de 1 martie 1911, lucrarea transcrierii STUDIILOR ÎN SCRIPTURI în tiparul pentru nevăzători a fost în stadiul ei inițial și nu s-a ținut nicio socoteală sistematică în privința ei.

Totuși acum, având ajutor financiar asigurat, de la Societatea de Biblii și Tratate Turnul de Veghere și de la alții care au devenit interesați în lucrare, este potrivit să adoptăm o metodă de afaceri.

Luată pe articole, lucrarea în prezent este după cum urmează:

Cărți în circulație de la 1 martie . . . . . . 103

Exemplare complete vândute, Vol. 1. în 7 părți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Părți din Vol. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cărți rămase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

50 exemplare Vol. 1 în Punctul New York, în

. . . . . . . . . . . . 7 părți

26 exemplare Vol. 1, în Braille în engleză

. . . . . . . . . . . . . . 3 părți

25 exemplare Umbrele Tabernacolului

. . . . . . . . . . . . . . 2 părțiBilanțul la pliante, predici, articole din Turn etc.

Exemplare trimise la biroul britanic, în Braille în engleză, Vol. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Exemplare din Umbrele Tabernacolului

. . . . . . . . . . . . . . 3

Exemplare în Africa de Sud, Vol. 1 și Umbrele Tabernacolului, din fiecare . . . . . . . . . . . 1

Primit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $267,41

Cheltuit pentru materiale . . . . . . . . . . 91,49

________________

Bilanț . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $175,92

Osteneala a fost jertfa voluntară a poporului Domnului, limitând cheltuielile la cumpărarea celor necesare pentru trimitere.

Al vostru sincer în serviciul Domnului,

F. B. Gould

Bibliotecar la Biblioteca Gould Gratuită

pentru Nevăzători.

——————

Dragă frate Russell:

Salutări creștinești pentru tine, preaiubitul nostru pastor. Cu adâncă recunoștință față de Tatăl nostru ceresc îți trimit atașat aici mandatul poștal pentru o sută de dolari, pentru a fi folosiți în lucrarea secerișului potrivit celei mai bune judecăți ale tale. Este un motiv de bucurie faptul că iubitul nostru Domn îmi permite să folosesc ceva din banii Lui în acest mod, care a fost de mult timp dorința inimii mele.

Adevărul prezent a fost o mare binecuvântare, și la fel este și acum; ba chiar crescând pe măsură ce trec anii. Lumina devine mai clară și temelia mai tare, astfel rezistând la furtunile încercărilor și probelor. Este bine așa, căci „Ziditorul și Creatorul este Dumnezeu”. Este cu un spirit de mulțumire faptul că mă găsesc în completă armonie cu toate aranjamentele Domnului. O, minunată înțelepciune! Ce încredere inspiră aceasta în copilul smerit al lui Dumnezeu!

Perioada Paștilor a fost plină de amintiri sfinte, frumoase, dar solemne, și nu fără căința inimii, având în vedere multele eșecuri, când jertfa putea să fi fost mai complet legată de altar, când exemplul Învățătorului putea să fi fost mai credincios urmat. Partea mea a fost favoare peste favoare. Ce mică este jertfa! Și ce bogată este răsplata! Desigur, infinite au fost răbdarea și iubirea manifestate de către Domnul în relațiile cu copilul Său slab. Sper că nu va fi în zadar, dar în viața viitoare totul va sluji spre onoarea și slava Sa, puterea Sa făcută desăvâșită în slăbiciune.

„Mai înaltă decât cerul,

Mai adâncă decât marea,

Doamne, în final iubirea Ta a cucerit —

Nimic prin mine, totul prin Tine.”

Turnurile sunt atât de folositoare. Am fost în mod special impresionați de articolele din ultimul număr: „Mândria în inimă”, „Corpul muritor, servitor al minții celei noi”, „Palatul binecuvântării”. În timp ce suntem bucuroși să auzim pe reprezentanții Domnului vorbind despre orice subiect privitor la Cuvântul Tatălui nostru, totuși ascultăm cu interes mai adânc la ceea ce ne va ajuta să ne zidim caracterul și să ne „întărim chemarea și alegerea”.

Apreciem osteneala ta din iubire, dragă frate, mai bine decât putem exprima, și ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să-ți însoțească această cale a ta, păstrându-te credincios până la moarte.

Sora ta, prin harul Său, ___________Ill.

——————

Dragă frate Russell:

Vreau să-ți spun aprecierea mea pentru modul în care Domnul te-a folosit în darea „hranei la timp potrivit”, care ne ajută pe toți să cunoaștem voia Domnului mai desăvârșit.

Am cunoscut ceva din acest minunat Adevăr de câțiva ani și de asemenea l-am crezut într-o anumită măsură, dar numai cu un an în urmă am început să studiez într-adevăr, și acum m-am consacrat și merg insistent spre „ținta” pentru „Premiu”. Doresc să-mi trimit numele, ca una care a acceptat Angajamentul. Doresc să mi se înregistreze numele.

A voastră în iubitul Răscumpărător,

(D-na) Emma Scott, Ont., Can.

——————

Dragă pastore Russell:

Simțim că trebuie să-ți scriem, ca să-ți spunem că sub îndrumarea lui Dumnezeu ne-ai dat mângâierea care nu putea veni din nicio altă sursă. Fiul nostru, un tânăr bun și nobil, dar care nu declara a fi religios, a fost luat de la noi pe neașteptate prin moarte. Cred că ni se frângea inima dacă credeam, cum credeam odată, că pe toți în afară de cei drepți îi așteaptă chinul veșnic.

Mulțumim lui Dumnezeu că prin lumina „adevărului prezent” știm fără îndoială că este ascuns până când va trece mânia. Mulțumim lui Dumnezeu și ție pentru binecuvântata cunoștință.

Ai voștri în numele Lui,

Andrew R și Annie S. Musgrave, Cape Breton

——————

Dragă frate Russell:

Cei trei bătrâni de adunare ai noștri fac o lucrare bună și cu toții ne străduim să creștem în har, cunoștință și iubire. Mă rog constant pentru ca fiica mea și cu mine să putem fi ajutoare, nu piedici pentru adunare. Cea mai mare încercare care a venit peste mine de-a lungul anilor a fost spiritul de dezaprobare din anumite adunări ale celor care sunt în Adevăr, a oricărui fel de prosperitate — materială și spirituală.

După toate vorbirile pe care le auzim, am văzut adesea săraci tratându-i pe bogați într-un mod mult mai înjositor decât am văzut vreodată bogați tratându-i pe săraci. Se pare că mulți oameni urăsc pe toți care au ceva mai mult decât au ei. Eu pur și simplu nu pot înțelege un astfel de spirit, și în mod sigur clasa Împărăției nu poate avea un astfel de spirit — indiferent de ceea ce declară în alte privințe!

Exact cum eu doresc răbdarea Învățătorului când sunt neștiutor și afară de pe cale, mă rog pentru răbdare față de toți. Îi iubesc deja pe aceștia — sincer — dar copiii noștri, pe care îi iubim mult, ne încearcă uneori răbdarea. „Nu vă pierdeți încrederea voastră ... căci aveți nevoie de răbdare”, este adesea în mintea mea împreună cu mărturia pe care a avut-o Enoh, că I-a fost plăcut lui Dumnezeu.

Atâta timp cât pot avea această pace de a plăcea lui Dumnezeu, pot îndura contrazicerea din partea păcătoșilor, amintindu-mi cum Domnul „a suferit crucea, disprețuind rușinea”. Speranța noastră este una minunată — nu una plutitoare, ci una ancorată.

Acum, o întrebare te rog: Face parte din înțelepciune ca un peregrin să înceapă o vorbire publică declarând că noi nu credem în divinitatea lui Cristos, nemurirea sufletului, chinul veșnic și Treime, și să nu explicăm clar ceea ce credem noi?

Impresia lăsată este că noi nu credem în existența preumană a Domnului nostru, în viața viitoare pentru omenire, în pedeapsa pentru păcat, nici în Spiritul sfânt!

Declarația din TURNUL din 15 ianuarie mă mulțumește pe deplin; dar se pare că mulți nu o înțeleg pe deplin. Umanitatea lui Isus, Divinitatea lui Cristos; personalitatea Spiritului sfânt în Tatăl și Fiul; nemurirea pentru Isus și pentru Biserică — Cristosul; viața veșnică pentru mulți alții etc. — totul este o declarație clară, cuprinzătoare.

După ce un peregrin a făcut recent într-un oraș din Illinois prima declarație menționată, barbați care au participat la adunare, la invitația unui frate comerciant, au mers la acesta în ziua următoare și au spus: „Să nu mai vorbești cu noi niciodată, căci nu vom asculta”. Voi fi atât de bucuros când „buzele curate” vor fi date oamenilor săraci, nedumeriți — căci cum pot ei înțelege acum faptele greșit declarate adesea! Unii dintre prietenii Adevărului au fost cei mai mari dușmani ai lui!

Odată am auzit un peregrin (acum nemai-fiind la Adevăr) spunând că toate avantajele moderne erau de la diavol; toate reformele morale erau de la diavol; și toată educația era de la diavol — de fapt, că totul, în afară de ignoranță (și de el, poate) era de la diavol!

Am gândit că el era un copil al întunericului, potrivit pentru „Veacurile Întunecate”, și am fost ușurat când n-a mai fost peregrin, și n-am fost surprins când a ieșit cu totul din Adevăr și a fost un împotrivitor al Adevărului.

Am auzit mărturisiri în care prietenii „se bucurau” pentru că erau ignoranți, „lăudându-se în rușinea lor” — pentru că „nu mulți înțelepți sunt chemați” — probabil hotărâți să rămână cât se poate de ignoranți și iraționali — socotind-o virtute! Sigur că noi „suntem chemați” să fim educați în școala lui Cristos!

Adeseori aflu că nu Adevărului i se opun adesea oamenii, cât denaturărilor luate din afirmațiile greșite ale prietenilor. Adevărul real este frumos și satisfăcător, și acceptabil când este înțeles.

Predica ta de Paști a fost destul de limpede pentru a fi ușor înțeleasă de oricine cu o inteligență medie. M-am bucurat de ea când am citit-o.

Al vostru în Speranța Binecuvântată,

.....................

——————

Dragă frate Russell:

Deși noi ne-am prezentat Angajamentul înaintea Domnului demult, în seara de 4 aprilie 1910, nu cred că ai fost înștiințat de aceasta, și ca atare mă folosesc de această ocazie ca să te informez.

Pacea și bucuria, lumina și binecuvântarea pe care le-am avut înainte de a ne lua Angajamentul (pe care noi îl privim ca o ratificare în detaliu a Angajamentului de consacrare), au rămas cu noi; ba chiar au crescut însutit, și pe masa noastră se pun continuu lucruri bune, „hrană la Timp potrivit”, din mâna Administratorului înțelept al Domnului, căruia îi suntem îndatorați pentru atâta întărire și consolare.

Crede-mă că ai un loc special în rugăciunile noastre, și de fapt în rugăciunile tuturor fraților cu care suntem privilegiați acum să ne adunăm. Îți cerem să te rogi pentru Biserica Universală, pentru ca noi, împreună cu tine și cu toți sfinții, să putem fi păstrați „credincioși până la moarte”, ca să putem primi „cununa Vieții”, la timpul cuvenit al lui Dumnezeu.

Ai voștri în Speranța Glorioasă,

Sidney și Hannah Smith, Anglia