EPISTOLA FRATELUI RUSSELL CĂTRE PEREGRINI

R 5040 W. T. 1 iunie 1912 (pag. 183-184)

În aprilie a fost trimisă fraților peregrini scrisoarea de mai jos. Noi o publicăm acum în folosul tuturor cititorilor noștri, la sugestia unora dintre peregrini. Unul dintre aceștia își exprimă motivele pentru care sugerează publicarea scrisorii, după cum urmează:

Preaiubite frate Russell: Blândul Spirit sfânt al Iubirii Învățătorului și grija gingașă pentru interesele sacre ale turmei Domnului strălucesc atât de frumos în scrisoarea ta către frații peregrini, încât inima mea răspunde în același spirit, ca să te asigure că fiecare punct din sfatul tău este observat cu atenție.

Spiritul scrisorii tale este atât de încărcat de iubirea Învățătorului, încât mi s-ar părea că publicarea ei în TURNUL DE VEGHERE ar servi Cauzei cel mai eficient.

(1) Aceasta ar ajuta pe toți prietenii Adevărului să vadă relația frumoasă care există între tine și frații peregrini, și să dea o expresie adevărată dispoziției care îndeamnă la serviciu. Unii dintre prieteni trec cu vederea aceasta și nu reușesc să înțeleagă deplin relația iubitoare dintre tine și frații de pe teren.

(2) Ar permite tuturor prietenilor să vadă că peregrinii urmează cu credincioșie instrucțiunile Biroului când ei atrag atenția asupra serviciului de colportor, asupra privilegiilor Lucrării Extinse, asupra binecuvântării familiei cu Mana la micul dejun și asupra intereselor închinării în familie. Străduința de a avea astfel grijă de interesele dragii „turme” nu este din dorința de a face o dare de seamă, sau de a arăta un spirit de băgăcios, ci este iubirea simplă a Învățătorului pentru „oile” Sale adevărate, manifestată discret în cei pe care în providența Sa îi încredințează cu acest serviciu.

Către frații peregrini ai A.I.S.B. —

Salutări în numele Domnului și Răscumpărătorului nostru! Adesea doresc să mă pot întâlni cu voi personal, să spun câteva cuvinte și să vă aud. Voi profita de această ocazie pentru a vă da micul meu mesaj fără voce auzită și fără cheltuiala unei călătorii obișnuite. Vreau să vă împrospătez memoria cu privire la unele lucruri pe care le-am spus deja, dar care, se pare, se vor pierde din memoria unora dintre voi. Experiența mea în lucrare și cunoașterea condițiilor sunt baza pentru următoarele sfaturi:

(1) Evitați cât de mult este posibil orice referire neprietenoasă la slujitorii creștini sau la alții care se deosebesc de noi în interpretarea Bibliei. Predicați Evenghelia! Lăsați ca puterea ei mare să lucreze. Când vă referiți la alții, vorbiți cu cât puteți de multă simpatie, străduindu-vă să îi scuzați și să acordați îngăduință mai degrabă decât să condamnați, ceea ce nu este de domeniul nostru. Evitați pe cât este posibil orice discuție despre nemurirea sufletului, Treime și prezența Domnului. Poate că va veni timpul pentru dispute asupra acestor lucruri, dar noi credem că încă n-a venit. Luați-vă sugestiile, vă rugăm, din ZORILE (Volumele, n.t.), din TURNURI și din predici, și asigurați-vă să faceți afirmații mai puțin caustice și specifice. Oamenii au prejudecăți pe această linie. Experiența arată că la ei se poate ajunge mult mai bine altfel, și după aceea ajung să înțeleagă alte lucruri din Adevăr — când aceste lucruri atât de dificile pentru ei devin ușoare.

(2) Prin învățătură, precum și prin exemplu, puteți să-i ajutați pe toți prietenii dragi pe linia menționată și să ajutați mult Cauza. Adevărul a suferit mai mult din lipsa de înțelepciune a prietenilor lui decât din ceva ce au spus inamicii lui.

(3) Continuați să transmiteți iubirea mea tuturor adunărilor dragi și indivizilor care sunt în Adevăr, când îi întâlniți. Îmi place să mă gândesc la voi toți într-o măsură ca reprezentanții mei, ca și ai Domnului, și cred că prietenii primesc mai mult bine de la vizitele peregrinilor când îi privesc din acest punct de vedere. De obicei, cu excepția duminicilor, aveți mult timp în afara adunărilor, ca să aveți grijă de „oile” șchioape, șovăitoare, oarbe și bolnave — să le duceți fărâme de mângâiere, să le ajutați să-și lege rănile sau să le încurajați pe calea cea bună. Am încredere că această ocazie de serviciu nu este neglijată. Este una dintre cele mai importante. Uneori o „oaie” dragă va intra în încurcătură și va înceta să participe la adunări. Face parte din lucrarea voastră de păstorire să aveți grijă chiar de aceste cazuri — să le căutați și să le ajutați să se întoarcă la părtășie dacă este posibil, sau, dacă nu reușiți, să le încurajați să fie loiale Domnului oricare ar fi condițiile exterioare.

(4) Ca reprezentanți ai Societății, prietenii în mod natural vă vor întreba cu privire la lucrarea de colportor, la lucrarea de voluntariat etc., sau dacă nu vă întreabă și nu vedeți nicio activitate pe această linie, ar fi datoria și privilegiul vostru să ridicați chestiunea și să întrebați în ce măsură serviciul Domnului merge înainte. Întrebați despre adunările unde au un surplus de talent și încurajați Lucrarea Extinsă a adunării. Țineți minte că nu vorbiți numai și în mod special pentru voi, ci că sunteți reprezentanții Societății, și, mai presus de toate, pe această linie în lucrarea voastră prezentă, sunteți reprezentanții Domnului. Fiți atenți deci, ca sfaturile voastre să încurajeze și să ajute, și să nu fie date neatent.

(5) Când mergeți la diferite case, vă rog dați prietenilor de înțeles că v-am cerut să observați dacă MANA CEREASCĂ este sau nu este folosită la masa de dimineață, la cină sau în alte momente, și dacă se caută ocazia de a avea închinare în familie sau de a se aduce mulțumiri la masă. Asigurați-i că interesul nostru nu este determinat de vreun alt motiv decât cel al binelui lor. Suntem atât de siguri că rugăciunea și analizarea lucrurilor spirituale sunt esențiale pentru creșterea spirituală, încât ne temem că toți dragii noștri prieteni care permit afacerilor, plăcerii și a oricărui alt lucru să vină între ei și Domnul, se separă ei înșiși de spiritul divin al părtășiei pe care Domnul îl încurajează. Amintiți-le de asemenea, într-un moment convenabil, de marea binecuvântare pe care o au unii în legătură cu citirea continuă a celor șase Volume de STUDII ÎN SCRIPTURI în fiecare an — de la zece la douăsprezece pagini pe zi. Noi suntem vase crăpate și Adevărul scade treptat dacă nu le reumplem.

(6) Presupunem că toți cei care sunt interesați profund de Adevărul Prezent și care-l văd din punctul de vedere aflat în TURNUL DE VEGHERE, sunt interesați de predicile săptămânale. Presupunem că vor fi interesați pentru binele lor, și de asemenea interesați pentru binele altor milioane din cei la care acestea ajung în acest fel. Toți aceștia vor dori să aibă un ziar regulat care publică predicile. În general noi putem să-l furnizăm mai ieftin decât l-ar putea obține ei.

Dar și altă chestiune ar trebui avută în minte, și anume, abonamentele lor ar trebui să se facă la acel ziar sau la acele ziare care au nevoie de ceva încurajare — chiar dacă ar costa mai mult — chiar dacă în unele privințe n-ar fi atât de plăcute pentru ei ca altele. Așa cum este, două sau trei ziare au liste enorme cu cititori de-ai noștri — cu mult mai mulți decât partea lor — în timp ce alte ziare au comparativ mai slabă încurajare și sunt întotdeauna în pericol de a deveni descurajate și să renunțe la serviciu. Cea mai bună regulă generală pe care să o urmeze prietenii este de a trimite abonamentele la Biroul TURNULUI DE VEGHERE și să ia ziarul care se publică cel mai aproape de casa lor, care conține serviciul, cu una sau cu trei coloane — pe oricare îl preferă ei. Menționăm în mod special aceasta fiindcă unii dintre dragii noștri prieteni acționează în mod neintenționat cu scopuri opuse în această chestiune, părând a nu recunoaște calea mai înțeleaptă.

Anul acesta avem în plan trei convenții generale, și sper să putem aranja ca fiecare dintre voi să aibă șansa de a participa la una din ele. Eu sper să fiu la toate, și de aceea sper să vă văd pe toți. Locul pentru prima va fi aproape de Warrensburg, Mo. (Chautauqua), 1-8 iunie; a doua la Toronto, Can., 30 iunie-7 iulie, iar a treia la Washington, D.C., 6-14 iulie. Obiectivul de a avea aceste trei convenții în acest an este de a-i cuprinde pe cei care n-ar putea călători atât departe cât ar trebui dacă ar fi doar o singură convenție. Vom aștepta în jur de o mie cinci sute la fiecare din aceste convenții — poate două mii.

Cu multă iubire creștină, fratele și servitorul vostru în Domnul,

C. T. Russell