Niște întrebări interesante

R 5031 W. T. 15 mai 1912 (pag. 169-170)

Împărăția lui Mesia va fi spirituală

Întrebare — Ce se înțelege prin Împărăția lui Mesia?

Răspuns — Noi înțelegem că Împărăția lui Mesia va fi spirituală, invizibilă muritorilor și totuși atotputernică pentru îndeplinirea marilor lucruri promise în Lege și Profeții. Imperiul pe care El îl va stabili, invizibil oamenilor, va lua locul Imperiului lui Satan, care este de asemenea invizibil. Împăratul Slavei îl va înlocui pe Prințul Întunericului. Principalii printre agenții și reprezentanții pământești ai lui Mesia vor fi Avraam, Isaac și toți Profeții, înviați la deplină perfecțiune umană. În loc de a fi părinți, ca înainte, ei vor fi copiii lui Mesia, pe care El îi va face „prinți în toată țara” (Psa. 45:16). Națiunea lui Israel se va uni rapid cu această Împărăție. În cele din urmă fiecare națiune va veni în armonie cu Mesia și toți oamenii vor fi privilegiați să vină sub Noul Legământ al lui Israel, stabilit atunci de marele „Sol al Legământului în care găsiți plăcere” — Ier. 31:31-34; Mal. 3:1-3.

Gloriosul Mesia, pe care evreii îl identifică cu „marele prinț Mihail, ocrotitorul fiilor poporului tău” (Dan. 12:1), mahomedanii Îl așteaptă de asemenea și-l identifică cu Mahomed din trecut. Masonii Liberi așteaptă de asemenea pe același personaj glorios și în tradițiile lor îl identifică cu Hiram Abiff, marele Maestru Mason. Pe același mare Mesia, Mihail, Arhanghelul, antitipul lui Melhisedec, atât Preot cât și Împărat, noi îl identificăm cu „Omul Cristos Isus, care S-a dat pe Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți: această mărturie a fost dată la timpul ei” — 1 Tim. 2:6.

Dar când Marele Împărat va apărea în Gloria Sa și Își va stabili Împărăția cu Israelul, El va fi, după cum este promis de către Profeți, „comoara tuturor neamurilor” (Hag. 2:7). Atunci toți ochii orbi vor fi deschiși și toate urechile surde vor fi destupate (Isa. 35:5). Atunci, cine este El și cum să fie identificat cu Sămânța lui Avraam și cu ramura lui David, va fi clar cunoscut tuturor din cer și de pe pământ. Nu acum, ci atunci când Împăratul va domni cu dreptate, toți vor înțelege pe deplin semnificația profeției lui (Zaharia 12:7-10) și a Psalmului 22:16. Mulțumiți că Mesia va arăta Adevărul în Ziua descoperirii Sale, noi suntem bucuroși să atragem atenția evreilor, mahomedanilor, creștinilor, tuturor, asupra gloriosului Mesia și asupra marii lucrări de binecuvântare pentru toate națiunile, pe care Dumnezeu o va îndeplini prin Sămânța lui Avraam, după Legământul Său și Jurământul Său.

___________Perfecțiunea va asigura protecție împotriva accidentelor

Întrebare — Vor fi accidente și moarte în timpul Mileniului în afară de păcătoșii care vor merge în Moartea a Doua?

Răspuns — În timp ce domnia lui Cristos va fi o domnie a dreptății spre viață, nu trebuie să înțelegem că moartea adamică va înceta imediat ce Mesia Își va începe domnia, pentru că se spune că El trebuie să domnească până când va stăpâni peste toți vrăjmașii (1 Cor. 15:25, 26). Se înțelege deci că oamenii vor fi mai mult sau mai puțin în moartea adamică în timpul miei de ani și se vor ridica treptat din imperfecțiunea și moartea adamică la perfecțiunea naturii umane. Trebuie să ne amintim că Împărăția, așa cum va fi stabilită la începutul Veacului Milenar, va fi constituită din Noul Ierusalim — adică Biserica glorificată, al cărei Cap este Cristos (Apoc. 21:1-8). În timpul miei de ani lumea va veni în armonie cu acest aranjament. Pentru toți cei care astfel vor veni în armonie va fi un aranjament binecuvântat prin care vor fi protejați de orice pedeapsă pentru imperfecțiuni. Putem rezonabil presupune că după ce se va ajunge la perfecțiune nu vor mai fi accidente, întocmai cum avem motiv să presupunem că în cer nu este nevoie de chirurgi, doctori, ambulanțe etc. „Nu se va face nici un rău și nicio pagubă pe tot muntele Meu [Împărăție]” (Isaia 11:9). Voia lui Dumnezeu se va face pe Pământ precum se face și în ceruri. Citim că nu va mai fi nici suspin, nici plâns, nici moarte.

________Va fi determinată de

încercarea finală

Întrebare — Va include restabilirea dreptul la viață veșnică, sau acest drept va fi determinat de încercarea finală care va veni la sfârșitul Veacului Milenar?

Răspuns — Perfecțiunea i-a fost dată inițial lui Adam; și în virtutea perfecțiunii, el a avut dreptul să continue să trăiască, dacă era ascultător. Dar așa cum Dumnezeu a văzut potrivit să încerce pe tatăl Adam, tot așa va încerca și familia umană. Și încercarea finală, după ce Împărăția va fi predată Tatălui, va fi în privința încercării vredniciei lor de a obține aceste drepturi de viață și de a le păstra veșnic. Mia de ani de domnie a lui Cristos va fi pentru aducerea omenirii la perfecțiune. La sfârșitul acelei domnii, cei care vor fi atins perfecțiunea vor fi predați Tatălui. Noul Legământ va fi realizat pentru ei tot ce a fost intenționat să realizeze. Dar înainte ca Dumnezeu să-i considere vrednici de plinătatea vieții veșnice, El va avea grijă ca toți să fie încercați individual și fără niciun Mijlocitor. Putem fi siguri că încercarea va fi una hotărâtoare și dreaptă.

________Aplicabilă la două clase

Întrebare — Cui le vorbește apostolul când spune: „Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie”? Romani 12:1.

Răspuns — Aceste cuvinte sunt aplicabile în mod potrivit la două clase. Mai întâi, ele se aplică la o clasă numită „frați”, în sensul că ei nu mai sunt împotrivitori, ci simpatizanți, în armonie cu cei consacrați. Apostolul îi îndemna pe aceștia să completeze lucrarea harului pe care ei o începuseră deja. Apoi, textul se aplică acelora care au făcut consacrarea, și îi îndeamnă ca ei să completeze lucrarea. Vă îndemn, fraților, ca zi de zi să faceți acest lucru de a vă prezenta trupurile ca sacrificii vii până ce lucrarea va fi împlinită. Acesta, spune el, este un serviciu înțelept, acceptabil pentru Dumnezeu.

Deși Sf. Pavel nu spune cum marele Avocat va face sacrificiul acceptabil, totuși acest lucru trebuie înțeles de către creștini, care știu că ei sunt acceptați în Cel Preaiubit. După ce această clasă a renunțat la viața lor, după ce au pus totul în mâinile Domnului, ei înțeleg că ei înșiși, ca membri ai Corpului lui Cristos, trebuie să moară zilnic. Astfel zilnic ne vin ocazii să ne jertfim viața în serviciul Domnului. În timp ce această moarte este zilnică, în alt sens al cuvântului este un sacrificiu până la sfârșitul vieții. Domnul nostru Isus a spus: „Dar am un botez cu care să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească!” (Luca 12:50). Într-un sens sacrificiul Său a fost acceptat la Iordan. În alt sens a fost zi de zi până când acel botez a fost completat pe cruce și El a strigat: „S-a sfârșit!”

_______Poate avea două aplicări

Întrebare —„Căci iată, Stăpânul, Domnul oștirilor, va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice mijloc de trai, orice rezervă de pâine și orice rezervă de apă” (Isaia 3:1). Ce înseamnă aceasta?

Răspuns — A existat o foamete care a venit peste Iudeea. Oamenii n-au avut destulă hrană și apă. Ei sunt încă foarte mult în starea lui Ismael când Agar l-a lăsat să moară. În timpul Veacului Evanghelic, bieții evrei au fost înfometați. Au fost fără nici o comunicare cu Dumnezeu.

Același profet, din ale cărui scrieri inspirate este luat textul de mai sus, ne spune despre o altă clasă căreia „i se va da pâine, și nu-i va lipsi apa” (Isa. 33:16). Ei vor fi bine îngrijiți, bine protejați, și vor avea și pâine și apă. Acest text s-ar fi putut aplica la evreii de pe vremea distrugerii Ierusalimului și s-ar putea aplica la oricare evrei și la alții, care, de atunci încoace, și-au pus încrederea în Domnul, și cărora El le-a dat ce le-a fost de lipsă pentru întărirea vieții. Când ne uităm astăzi în jurul nostru, găsim pe mulți din Israelul nominal, cărora le este foame, sete. Ei încearcă să se convingă că sunt bine hrăniți; și majoritatea dintre ei nu-și dau seama că sunt săraci și goi, nehrăniți și orbi. Între timp Biserica lui Cristos este în locul cel protejat. Totul lucrează împreună spre binele lor. Pâinea și apa le sunt sigure. „Căci Domnul ... nu lipsește de nici un bine pe cei care umblă în integritate”; „El face pe cei smeriți să umble în dreptate, El învață pe cei smeriți calea Sa” (Psa. 84:11; 25:9).