BINE, MAI BINE, CEL MAI BINE ÎN STUDIUL BIBLIC

W. T. 1 Iulie 1916 (pag. 200-201)

Orice influență care înlesnește respectul pentru Biblie ca și Cuvântul lui Dumnezeu este lăudabilă. Studiul biblic practicat în Marea Britanie și în Irlanda cu 50-100 de ani în urmă, anume, memorarea de versete și capitole, și folosirea Cărții ca pe o culegere de texte în școli, își are avantajele lui. Cei care astfel s-au familiarizat cu textul Bibliei au avut un stoc valoros de informații dacă mai târziu au devenit creștini și au căutat sensul Mesajelor lui Dumnezeu.

În diferite denominații s-au făcut și alte încercări de studiu biblic, prin așa-zisele adunări de studiu biblic. Acestea însă au fost stânjenite de principiile denominaționale de credință. Ocazional învățătorii capabili își informau adunările referitor la cadrul istoric, discutau despre scriitorul Epistolei, experiențele de călătorie etc. Uneori înățătorul se aventura în doctrină; dar în asemenea ocazii, dacă nu era foarte prudent și nu ținea adunarea în mână, rezultatul lecției era ceva de felul unei dispute și al unei încurcături generale, care lăsa adunarea în confuzie mai mare decât înainte.

Un alt stil de studiu biblic în favoare pentru un timp a constat în aceea că un număr de creștini citeau un capitol verset de verset. Fiecare, după ce-și citea versetul, făcea comentarii cum dorea. Dacă erau patruzeci de versete în capitol, erau tot atâtea mici comentarii. Când adunarea se sfârșea, exista un simțământ de oarecare împrospătare prin aceea că s-a discutat Biblia, că s-au citit câteva versete interesante și că au comunicat unii cu alții; dar foarte puțină cunoștință de Dumnezeu sau de Planul Său al Vârstelor se câștiga prin asemenea studiu biblic.

Numai târziu — practic în ultimii zece ani — a fost studiată Biblia după maniera menționată de noi ca Studii Bereene — cercetând Scripturile. Acum sunt în activitate Adunări Bereene în toată lumea. Mare binecuvântare și mare iluminare rezultă din aceasta. Pentru acest fel de studiu biblic se folosește un manual și o carte de întrebări. Manualele sunt diferitele volume de Studii în Scripturi. În aceste volume învățăturile Bibliei au fost aranjate și aduse într-o formă în care pot fi asimilate. De exemplu, dacă lecția se referă la Spiritul Sfânt, studiul asupra subiectului adună învățăturile Bibliei din fiecare parte și le prezintă în aranjament sistematizat în fața adunării. Dacă subiectul este „Omul Isus Cristos”, este tratat similar. Dacă subiectul este „Logosul”, este tratat în aceeași manieră. Dacă subiectul este „Îndreptățirea”, „Sfințirea”, „Glorificarea sfinților”, fiecare subiect este tratat sistematic — adus în atenția adunării și lăsat deschis pentru discuții, cu referințe la diferitele părți ale Bibliei în care sunt declarate aceste lucruri.

Nu ne surprinde, prin urmare, că aceia din poporul Domnului care au aflat valoarea acestei metode de studiu biblic și care o urmează au o înțelegere mai largă asupra Cuvântului lui Dumnezeu decât alții. În timp ce, prin urmare, recomandăm orice fel de studiu biblic, noi recomandăm în special această formă pe care Domnul a binecuvântat-o mai presus de celelalte pentru iluminarea poporului Său în acest timp de seceriș. Această metodă este spre avantajul întregii adunări. Un conducător capabil nu este atât de indispensabil. Un pericol pentru conducătorii capabili cu oricare altă metodă de studiu biblic este că uneori capacitatea lor merge în direcție greșită și induce în eroare.

Totuși, aceste Studii Bereene pun întreaga adunare într-o poziție de școlarizare avansată în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că au întregul subiect în discuție deschis în fața lor. Cu toate acestea, chiar și într-un studiu bereean și când se folosesc întrebările, un conducător îndemânatic, umilit, se va dovedi de mare ajutor fraților. Și acesta este cazul în aproape fiecare adunare din lume. Dorim ca dragii cititori ai Turnului de Veghere să știe de ce le recomandăm cu atâta seriozitate această formă bereeană de studiu biblic. Nu trebuie să ne mirăm dacă adversarul va lucra împotriva unei metode care a fost atât de binecuvântată de Domnul. Îi îndemnăm pe toți să facă o comparație între rezultatele obținute în mintea, inima și viața lor prin studiul bereean, și cele obținute prin toate celelalte feluri de care au cunoștință sau pe care le-au încercat în trecut.