FRAȚII VOȘTRI CARE VĂ URĂSC

„Iată ce zic frații voștri, care vă urăsc și vă izgonesc din cauza numelui Meu: Iehova este glorificat. Dar El va apărea în bucuria voastră și ei vor fi rușinați”. Isaia 66:5 (Biblia interlineară ebraico-engleză, J. P. Green — n. t.).

W. T. 1 mai 1916 (pag. 141)

Cât de rațional este mesajul cuvântului lui Dumnezeu! Mulți dintre urmașii lui Isus, tineri în credință și care posedă doar o măsură mică din Spiritul Sfânt, ar fi înclinați să-și amenințe vrăjmașii cu o grozavă răzbunare din partea lui Dumnezeu, întocmai cum apostolii Iacov și Ioan au dorit la început să ceară foc din ceruri peste cetatea samariteană din cauză că oamenii refuzaseră să le vândă pâine pentru Isus și ucenicii Săi. Unde găsim noi în Biblie măcar un singur cuvânt de amenințare împotriva celor care L-au persecutat pe Isus până la moarte, sau a acelora care I-au persecutat urmașii? Simpla declarație este: „Ei se vor rușina”. Declarația Domnului făcută prin profeția lui Daniel este: „Mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor trezi”, unii pentru a străluci ca strălucirea cerului — cei sfințiți, Biserica în glorie — alții pentru a se rușina — pentru rușine și dispreț veșnic. Dan. 12:2, 3.

Dar chiar și aici, Versiunea Comună a Bibliei noastre depășește subiectul și declară, „rușine și dispreț veșnic”, în timp ce textul ebraic spune doar „rușine și dispreț durabil”. Rușinea va dura atâta timp cât răufăcătorul va continua să fie în starea lui rușinoasă de opoziție față de Domnul și de mesajul Său. Disprețul va dura atâta vreme cât calea individului va fi vrednică de dispreț. Dar imediat ce reformarea va începe, va începe și rușinea să se îndepărteze; și în cele din urmă nu va fi nici rușine nici dispreț pentru cei care vor manifesta o apreciere cuvenită a caracterului Dumnezeului nostru și a principiilor Guvernării Sale, când sub instrucțiunile Împărăției ei vor ajunge să le înțeleagă.

Așa deci, dragi frați, deoarece Împărăția Mesianică va fi administrată de către aceia care au suferit pentru numele lui Cristos, primiți persecuțiile cu răbdare, cu bucurie. Așa cum a sfătuit Domnul: „Bucurați-vă și săltați de veselie”. Orice am suferi pentru Domnul, pentru Adevăr, ne va aduce în cele din urmă, după cum ne asigură El, o răsplată veșnică, dacă suntem bine pregătiți prin suferință, dacă devenim în caracter asemenea scumpului Fiu al lui Dumnezeu.

Numele tuturor celor care suferă pentru dreptate, după cum suntem asigurați, sunt scrise în ceruri; dar noi am fi bucuroși să avem o mică însemnare și pe pământ, de la aceia care vreau să ne trimită numele lor. Scrieți cât se poate de scurt, intitulați-o I. H. S. și treceți-o pe o carte poștală, chiar dacă puneți cartea poștală în plic. Dorim ca adresa voastră să fie pe o parte și acest scurt rezumat pe cealaltă parte; noi vom păstra aceste cărți poștale la dosar.

Pe lângă că ne veți spune foarte pe scurt despre cât v-a costat Adevărul, puteți adăuga un rând despre familie și apoi un cuvânt despre talentele, capacitățile și experiențele voastre. Cine știe dacă nu v-am putea sugera ceva în viitor?

Pe lângă această carte poștală, sugerăm ca orice frate sau soră care are vreun talent literar deosebit, ca scriitor sau editor, și vreo altă pregătire specială, ca avocați, doctori sau predicatori cursivi, să ne trimită o scurtă scrisoare cu privire la starea lor financiară — însoțind cartea poștală mai sus menționată.