„VULPILE CELE MICI”

„Luați-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile; căci viile noastre au struguri fragezi.” Cântarea Cântărilor 2:15 — Biblia engleză K.J., n.t.

W. T. 15 aprilie 1916 (pag. 118-119)

În textul de mai sus cuvântul „luați” este folosit în sensul de a prinde — ajutați-ne să prindem vulpile, în special vulpile cele mici. Vulpea este cunoscută ca un animal mic, foarte șiret, dar blând, care nu este capabil de ferocitate și răutate, dar cu toate acestea poate cauza multe daune. Aparența ei inofensivă o face cu atât mai periculoasă. Puii de vulpe, ca și toți puii din familia câinelui, au un caracter distructiv; și vulpea este îndeosebi vicleană când este aplecată spre rău, de aceea este mult mai puțin probabil să stârnească suspiciuni că ar avea intenții rele. Ea are o ciudată simplitate a conduitei; atrage prin aparenta ei inocență și cu atât mai mult poate înșela.

În textul nostru regele Solomon pare să ilustreze viciile naturii noastre căzute care nu sunt atât de extreme, atât de mari ca altele, dar care sunt, cu toate acestea, foarte dăunătoare; de fapt ele sunt îndeosebi înșelătoare și este posibil ca ele să ne scape atenției, și pentru acest motiv este nevoie de veghere mai atentă și constantă. Cuvintele par a fi ale Mirelui către logodnica Sa. El accentuează expresia „vulpile cele mici”, și dă de înțeles că ele sunt foarte distrugătoare.

Dacă aplicăm termenul la păcate, aflăm că ele sunt păcate mici care sunt de fapt mai periculoase decât cele mai mari, fiindcă este mai puțin probabil ca noi să veghem împotriva acestora decât împotriva păcatelor mai mari. Fiecare s-ar păzi instinctiv de lei, urși, șerpi etc.; dar vulpile mici arată atât de plăcut și dispoziția lor pare atât de neprefăcută, încât dacă cineva n-a avut experiențe amare cu ele puțin s-ar teme de ele sau nu s-ar teme deloc. Dar aceste animale micuțe sunt în mare măsură dedate spre a zgâria și în general a distruge orice lucru cu care vin în atingere.

„PĂZIȚI CU GRIJĂ STRUGURII FRAGEZI”

În această ilustrație a înțeleptului se vorbește despre viță, ca și cum aceste vulpi au o predilecție deosebită pentru struguri — strugurii reprezentând roadele Spiritului Sfânt. Așa cum vulpilor mici le place să rupă vița cu ghearele lor ascuțite și să-i mestece rădăcinile, tot așa păcatele mici rup ramurile și mestecă rădăcinile viei spirituale, primejduindu-i astfel însăși viața. Ele distrug sau devorează strugurii prețioși, care sunt foarte fragezi. În perioada de formare și când sunt foarte mici, strugurii sunt extrem de fragezi iar pedunculul foarte fragil, fiind ușor de rupt de pe viță și distrus. Tot așa roada spiritului din inima și viața creștinului imatur poate fi ușor distrusă, fie prin propria lui lipsă de grijă și veghere, fie prin exemplul fraților. Cât de atenți ar trebui să fie cei care se află mai demult pe calea cerească, pentru a-și păzi cuvintele și conduita în prezența celor mai tineri, mai puțin maturi, mieii din turmă! Criticarea lipsită de iubire a fraților în fața începătorilor, sau a altora, poate face un rău nespus de mare și este o manifestare a lipsei de iubire și de maturitate creștină.

Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie în mod special atent la lucrurile mici — lucrurile care par glume, care uneori fac mai mult rău în Biserică decât lucrurile care par mari; micile aluzii răutăcioase, care adesea lasă o împunsătură; glumele despre lucrurile sfinte, transformarea pasajelor scripurale în glume; micile acte de egoism etc. Acestea și multe altele, pe care la o gândire atentă fiecare le poate remarca, aduc într-adevăr multă daună, lezând ramurile și distrugând prețioasele roade ale viei Domnului. Haideți atunci, dragi frați, să ne străduim să fim tot mai veghetori ca să prindem aceste „vulpi mici”. Haideți fiecare, individual, să veghem și să ne rugăm pentru a nu împiedica sau micșora prin gândul, cuvântul sau fapta noastră producerea de roade la noi sau la alții.

Este dificil să ne dăm seama cât de puternică este influența noastră pentru bine sau rău în chestiuni care, dacă nu sunt examinate cu atenție, par mărunte. O, aceste vulpi mici! Cuvinte neglijente, spuse fără a te gândi sau într-un moment de nerăbdare, mici bombăneli, un cuvânt sau un râs sarcastic, o privire sau o ridicare din umeri — o, cât contează aceste lucruri în viața noastră, pentru sau împotriva dezvoltării noastre spirituale, și adesea a altora! Cât de serios trebuie să căutăm fiecare a ne zidi propriul caracter și caracterul fraților! Domnul nostru marchează toate aceste lucruri. Să nu uităm, „Cel care este credincios în puțin, este credincios și în mult”.