LEGILE ARMATEI DIN CANADA

W. T. 15 februarie 1916 (pag. 62-63)

Dragă frate Russell:

Referindu-ne la scrisoarea din Turnul de Veghere din 15 noiembrie trecut, care dă un extras din Actul Armatei din Canada, în legătură cu clasele de persoane îndreptățite la scutire de serviciul militar sub acest Act, nu s-a făcut nici o menționare a clauzei care spune după cum urmează:

„Nici o persoană nu este scutită dacă n-a prezentat la comandantul din raza teritoriulul unde locuiește, cel puțin cu o lună înainte de cererea sa de scutire, depoziția sa făcută în fața unui magistrat, despre faptele pe care își bazează cererea”.

Noi am procurat o copie autorizată a numitului Act și o trimitem alăturat pentru informarea voastră, alte copii putându-se procura de la Tipografia King, Ottawa, Ontario, sau poate de la orice papetar.

Din propoziția citată mai sus ar părea că nu s-ar lua în considerare cererile de scutire fără ca depozițiile să fi fost depuse la dosar în conformitate cu Actul, și veți observa prin citirea Actului că toți bărbații între 18 și 60 de ani sunt pasibili de a fi chemați pentru serviciu militar, acasă și în străinătate, oricând, nemaifiind necesar alt Act sau amendament.

Având în vedere faptul că acum se fac toate eforturile necesare să se adune recruți, noi fiind chiar abordați pe stradă în toate modurile posibile, pentru a fi înrolați, și, deoarece autoritățile își propun să mai ridice 70.000 de bărbați din provinciile Manitoba și Saskatchewan în următoarele câteva luni, ei ar putea găsi recomandabil să aplice Actul acesta oricând. Prin urmare, noi am fi bucuroși dacă ne-ai sfătui în legătură cu metodele de a proceda în privința aceasta, și dacă găsești recomandabil ca noi să depunem imediat depozițiile (opinia noastră fiind în prezent că noi ar trebui să facem acest lucru cât se poate de repede), noi am aprecia sfatul în privința formulării potrivite a acestora, așa încât să arate faptele necesare pe care să ne bazăm cererea de scutire.

Poate gândești că este potrivit să faci cunoscut și altor frați canadieni termenii sub care se poate obține scutirea, dacă se dorește, deoarece nu pare a fi foarte general cunoscut ce trebuie făcut în astfel de cazuri.

Rugându-ne pentru cele mai bogate binecuvântări ale Domnului asupra ta, și având încrederea că vei putea să ne vizitezi aici în curând, rămân fratele tău prin Harul Său, W. T. Hooper

CE TREBUIE SĂ FACĂ STUDENȚII BIBLIEI

Scrisoarea de mai sus este de mare importanță pentru membrii Asociației Internaționale a Studenților Bibliei care locuiesc în Canada. Textul complet al legilor privind armata și apărarea Canadei — capitolul 41 R. S. 1916 — este publicat de către S. E. Dawson, Ottawa. Se poate cere direct, la prețul, poate, de cinci cenți, sau se poate obține probabil de la orice pepetar canadian. Articolul 11 enumerează scutirea de serviciu și include „persoanele care, prin doctrinele religiei lor sunt împotriva purtării armelor și efectuării serviciului militar personal, în astfel de condiții cum sunt prescrise”. 4 E. VII. c. 23, s. 12.

Paragraful 12 declară, după cum se arată în scrisoarea anterioară, că „Nici o persoană nu va fi îndreptățită la scutire dacă n-a înregistrat, cu cel puțin o lună înainte de a cere asemenea scutire, la comandantul din raza teritoriului unde locuiește, depoziția sa făcută în fața magistratului, despre faptele pe care-și bazează cererea. Când se cere scutirea pe vreun motiv, responsabilitatea dovedirii zace întotdeauna asupra persoanei care o cere.”

În armonie cu cerința de mai sus, noi sfătuim ca toți canadienii care sunt membri ai AISB, între 17 ani și jumătate și 60 de ani, să scrie imediat declarația care urmează, formulată de distinsul J. F. Rutherford, să facă depoziție pentru ea în fața magistratului și s-o înainteze, așa cum s-a specificat, „la comandantul din raza teritoriului unde locuiește”:

((288))

Datată la________ 1916

Către distinsul_________
Comandantul din_______________
Onorate domn:

În conformitate cu prevederile Cap. 41 din „Act cu privire la forțele armate și de apărare ale Canadei”, cunoscut ca „Actul pentru armată 4 E VII”, și în special cu secțiunile 11 și 12 din el, prin aceasta vă înmânez pentru a fi înregistrată așa cum se cere prin sus-numitul Act, depoziția mea, care prezintă faptele pe care îmi bazez cererea de scutire de sub obligația serviciului militar, și cu respect vă cer să dispuneți înregistrarea acesteia conform prevederilor numitei legi.

Cu respect, (Semnătura) __________

Depoziție
Provincia _____________
Dominionul Canadei

Subsemnatul ___________(numele), declar sub jurământ că: Sunt cetățean de sex masculin al Canadei și sunt în vârstă de ___ ani; că locuiesc în _____; că sunt împotriva purtării armelor sau efectuării serviciului militar în condițiile prescrise de „Actul pentru armată 4 E VII”, și fac această depoziție, așa cum prevede secțiunea 12, subdiviziunea 2 a numitului Act și Capitolul 41 al „Actului cu privire la forțele armate și de apărare ale Canadei”, cu scopul de a obține scutire de obligația serviciului militar, iar faptele pe care îmi bazez cererea de asemenea scutire sunt după cum urmează, adică:

Sunt creștin și doctrina religioasă pe care o cred și o susțin nu-mi permite să port arme sau să efectuez serviciu militar personal; sunt membru al Asociației Internaționale a Studenților Bibliei, o asociație religioasă organizată sub legile Marii Britanii, având biroul central în Craven Terrace nr. 34, Paddington, Londra, Anglia, și mai având birouri în Columbia Heights nr. 124, Brooklyn, N. Y., S.U.A., și care are adunări sau congregații în tot Dominionul Canadei; eu subscriu la și sunt în armonie cu doctrinele religioase prezentate de numita Asociație Internațională a Studenților Bibliei, care sunt, anume, că toți membrii ei declară o deplină consacrare a voinței, inimii și vieții pentru serviciul lui Dumnezeu — ca urmași în urmele Domnului Isus Cristos și ai doctrinelor și învățăturilor cu privire la Împărăția Sa de Pace și bunăvoință; sunt obligat de conștiința mea și prin angajamentele față de numita Asociație a Studenților Bibliei să „urmăresc pacea cu toți oamenii” și să nu comit violență sau daună nimănui; că aceasta este în armonie cu învățăturile Învățătorului Isus Cristos, ca urmașii Săi să practice neîmpotrivirea; că cerințele Asociației Internaționale a Studenților Bibliei sunt ca membrii ei să fie „supuși față de puterile care sunt” în măsura în care legile și cerințele lor nu sunt în conflict cu învățăturile lui Isus Cristos; că prevederile numitului „Act pentru armată 4 E. VII”, sunt în conflict cu învățăturile Domnului Isus Cristos, după cum le înțeleg și le cred eu.

Datată la ________ (Semnătura)__________

Semnată sub jurământ în fața mea, magistrat, în și pentru (localitatea)_________, astăzi____, anul 1916.

_____________________magistrat

Fiecare abonat al Turnului de Veghere este recunoscut ca membru al Asociației Internaționale a Studenților Bibliei. Turnul de Veghere fiind organul oficial al Asociației, prețul abonamentului anual include taxa anuală de membru a tuturor Studenților Bibliei Asociați.