COLPORTORII ȘI LUCRĂTORII CU FOTODRAMA

R 5794 W. T. 1 noiembrie 1915 (pag. 328-329)

În ciuda faptului că aproape nouă milioane de exemplare din Studiile în Scripturi tipărite în douăzeci de limbi se află în mâna publicului, ni se pare minunat că cererea continuă. În luna august s-au distribuit peste douăzeci de mii de exemplare.

Am auzit recent despre un colportor care, din cauza referirilor la 1914, a ezitat puțin în legătură cu vinderea Studiilor în Scripturi și care, de aceea, și-a îndreptat atenția spre vinderea Fotodramei. În opinia noastră fratele a înțeles greșit lucrurile. Studiile în Scripturi nu sunt profeții. Faptul că așteptările noastre în privința „schimbării” Bisericii în 1914 nu s-au realizat, nu înseamnă că profeția a dat greș. Cititorii noștri ar trebui să știe că n-am profețit nimic niciodată. Noi ne-am spus doar opinia în legătură cu profețiile și am dat cititorului motivele pentru aceste opinii, arătând capitolul și versetul. Nimic din Biblie nu spune că Biserica va fi glorificată în toamna anului 1914. Autorul și-a exprimat opinia că până atunci Biserica va fi glorificată și și-a spus motivele pentru care gândea astfel. Acum că data aceea a trecut și Biserica nu este glorificată, autorul nu este dezamăgit. Tot timpul a dorit ca voia Domnului să se facă și nu alta.

Ceea ce Scripturile păreau să învețe clar și ceea ce noi am căutat să afirmăm hotărât a fost că, după câte ar arăta cronologia Bibliei, timpurile neamurilor s-ar sfârși în toamna lui 1914. Cu câtva timp înainte am arătat că expirarea timpurilor neamurilor nu trebuie să fie înțeleasă că ele vor fi deposedate la acea dată, ci mai degrabă că s-ar putea aștepta ca procedurile de deposedare să înceapă. (Vezi și articolul din 1 iulie 1904, despre anarhia universală.) Am dat ilustrația despre o concesiune a proprietății. La expirarea concesiunii chiriașul ar trebui să se mute; dar, dacă el ar continua să rețină proprietatea, proprietarul ar fi îndreptățit să ia stăpânirea cu forța și să-l scoată afară pe chiriaș cu toate lucrurile ce-i aparțin.

Acesta pare să fie cursul evenimentelor în privința popoarelor lumii. Ele nu recunosc timpurile în care trăim — că noua Dispensație a fost introdusă și că a venit timpul ca Mesia să preia controlul afacerilor Pământului. Împărații lumii vor râde de orice sugestie că ei ar trebui să renunțe la tronurile și la împărățiile lor pentru Mesia. Purtătorul unui astfel de mesaj ar fi privit probabil ca un lunatic. Domnul, în loc de a trimite un astfel de mesaj inutil, a început procedurile de deposedare. El permite popoarelor să se mânie unul împotriva altuia, să se slăbească unul pe altul, să-și distrugă unul altuia proprietatea, să se umilească unul pe altul. Astfel vânturile conflictului din războiul prezent duc spre marele cutremur social; iar acesta la rândul lui va duce la cataclismul înfocat al anarhiei, pentru ca la timpul cuvenit, cum zice apostolul Pavel, tot ce se poate clătina să fie îndepărtat, pentru ca Împărăția lui Mesia, care nu se poate clătina, să poată fi pe deplin stabilită. Evr. 12:27-29.

Cât privește timpul completării Bisericii, noi nu-l cunoaștem și niciodată n-am pretins a-l cunoaște. Noi am exprimat doar opinia că va fi cândva înainte de marea violență a marelui Timp de Necaz. Tot așa, gândim și așteptăm ca Biserica, Ilie cel antitipic, să treacă complet dincolo de văl înainte de anarhia prezisă în Biblie.

SUGESTII CĂTRE COLPORTORI

Marele război care acum face ravagii în Europa, pare a fi începutul sfârșitului Timpurilor Neamurilor. În loc să ne simțim rușinați sau descurajați, simțim tocmai contrariul. Aplicăm acum cuvintele Învățătorului, „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie” (Luca 21:28). Oricine nu se bucură, dar cine, dimpotrivă, se simte descurajat, disperat, dezamăgit și rușinat de Adevăr, are evident impresii greșite. Aceștia să-și corecteze în grabă astfel de impresii și să înceapă să se împărtășească de bucuria la care îndeamnă Mântuitorul, și să înceapă să se împărtășească de marile posibilități oferite pentru servirea Adevărului. În mod sigur niciodată n-a fost printre oameni un timp mai mare de foame a sufletului în privința Cuvântului lui Dumnezeu! Nu cunoaștem nimic atât de bun pentru a le da oamenilor, cum sunt cele șase volume de Studii în Scripturi. După părerea noastră, ele n-au nevoie de nici o schimbare sau modificare.

Nu este necesar să tipărim și să adaugăm ceva în cărți zicând că așteptările noastre în privința „schimbării” Bisericii până în octombrie 1914 nu s-au adeverit, fiindcă oamenii sensibili nu vor avea nevoie de un astfel de anunț. Ei vor vedea că sugestiile sau așteptările n-au fost împlinite. Dar ei vor vedea și că așteptarea bazată pe Cuvântul profetic se împlinește. Suntem în zilele Fiului Omului. Neamurile sunt mânioase și în curând va veni mânia Lui. Atunci vor veni diferiții pași care să ducă spre împlinirea deplină a marii binecuvântări a Împărăției lui Mesia. Îndemnăm pe colportori, prin urmare, să nu permită nici o neînțelegere sau falsă rușine să intervină în răspândirea singurei literaturi din lume care dă o relatare corectă și rațională despre programul din Biblie, și care a arătat dinainte experiențele în care lumea a început deja să intre.

* * *

Cu toate acestea, noi n-avem nici o obiecție ca un colportor să treacă de la vânzarea Studiilor la vânzarea Fotodramei, dacă el astfel preferă. Este doar o chestiune de alegere. Dacă vindeți studiile, faceți bine dacă înainte de a pleca atrageți atenția asupra Fotodramei, arătând marea ei valoare pentru copii, ca și pentru adulți. Este scrisă în limbaj simplu. Cele nouăzeci și șase de relatări sunt scurte, condensate, la subiect, în limbaj ((388)) simplu, și sunt interesante pentru toți. Nu se poate pune în mâna părinților creștini o carte mai bună din care să le dea copiilor învățătură în privința creării și în privința Bibliei, într-un mod interesant și din punct de vedere istoric.

La fel, cei care pun accent pe cumpărarea Fotodramei trebuie desigur să întrebe la fiecare ocazie potrivită dacă au în casa respectivă Studiile și dacă sunt citite și găsite folositoare. Făcând astfel, în special când se dă Fotodrama, ați putea fi mijlocul de înlăturare a prejudecății și de adâncire a interesului.

PREȚUL FOTODRAMEI

Când s-au scos cărțile cu scenariul Fotodramei nu ne-am gândit că au să fie vândute din casă în casă, de aceea nu s-a fixat un preț redus pentru colportori. La cererea colportorilor am fixat un preț cu amănuntul, după cum urmează:

Cu copertă de hârtie, din trei părți. . . 0, 30 $
” de pânză, cu margini roșii. . .0,68 $
” de lux, cu margini aurii, hârtie fină. . .0, 98 $.
Sau, fiindcă avem o cantitate mare din acestea la îndemână, colportorii le pot vinde la 0,89 $.
Vom livra aceste cărți către colportori după cum urmează:
Seturile legate în hârtie. . . . 0,10 $
” în pânză. . . . 0,25 $
” de lux (pentru a epuiza stocul mare) sub prețul de cost până se vor împuțina. . . 0,38 $.

Aceste prețuri nu includ taxele poștale sau de transport, sau trimiterile expres. Aceste prețuri sunt pentru orice colportor angajat în mod regulat în lucrare — sau pentru orice adunare de Studenți ai Bibliei, sau pentru orice abonat al Turnului de Veghere în cantitate de cel puțin douăsprezece.

Gândul nostru este că numeroasele ilustrații din aceste cărți le fac foarte atrăgătoare pentru public. Găsim că aproape toți care le cumpără le citesc, ceea ce nu totdeauna este cazul cu Studiile. Un bun număr au fost aduși astfel în Adevăr prin Fotodrama.

PREZENTAREA AUDIO-VIZUALĂ A FOTODRAMEI ARE SUCCES

Prezentarea audio-vizuală a Fotodramei este binecuvântată de Domnul peste așteptările noastre. Ne-am temut că datorită popularității filmului, Fotodrama va trezi interes numai în districtele țării neechipate cu săli de cinema etc. Experiența se dovedește a fi contrară. S-a demonstrat prin experiență că oamenii vin să vadă Fotodrama și stau două ore privind imaginile și ascultând prezentările cu atenție încordată, preferând-o pe aceasta, decât să meargă la alt film. De fapt, clasa de oameni care frecventează sălile de cinema nu este totdeauna dintre cei educați și dintre cei cu sentimente înalte. Acest lucru este evident din caracterul pieselor căutate în mod special. Managerii cunosc gusturile spectatorilor lor. De fapt, unii dintre oamenii buni pentru care noi am prezenta interes sunt departe de a fi spectatori obișnuiți ai sălilor de cinema.

Un timp am încercat să trezim interesul managerilor de săli de cinema în prezentarea Fotodramei. Apoi, pentru a le satisface unele idei, am consimțit să împărțim în două unele dintre reprezentații. În final managerii voiau să eliminăm aproape cu totul prelegerile și diapozitivele și să arătăm spectatorilor numai filmul frumos. Aceasta ne-a dus la hotărârea că Fotodrama obișnuită ar putea fi arătată numai în forma ei completă, întreagă. Filmul pe care-l avem trebuie păstrat pentru a-l prezenta felului de spectatori care vor aprecia la fel și prelegerile și diapozitivele.

Unde sălile sunt nefolosite duminica și pot fi obținute de adunări la un preț foarte moderat ca să permită prezentarea Fotodramei cu toate cele patru părți ale ei, Societatea va fi dispusă să coopereze împrumutând gratuit Fotodrama și literatură gratuită — adunarea suportând cheltuielile de transport ale Fotodramei și ale operatorilor ei. Operatorul Fotodramei trebuie să fie unul care a făcut deja pregătire la Societate, pentru a garanta o prezentare cuvenită și pentru ca peliculele valoroase să nu se distrugă. Operatorii obișnuiți nu pot mânui Fotodrama. Pentru aceasta se cere cel puțin trei luni de pregătire atentă.

Dar, întorcându-ne la prezentarea audio-vizuală a Fotodramei: este prezentată peste tot, adesea în licee și colegii. Atât profesorii cât și studenții sunt încântați de imagini și de înregistrările minunate la fonograf, precum și de textul ei gratuit. În colegii se obiectează la reclama de pe diapozitiv făcută la Studiile în Scripturi de către pastorul Russell. Nu obiectăm la omiterea acestui diapozitiv când nu este dorit. Credem că toate școlile ar trebui să aibă interes pentru Fotodrama; dar nu ne gândim s-o arătăm decât claselor mari, în afară de cazul unde copiii sunt însoțiți de persoane mai mari.

Adunările care n-au Fotodrama pot găsi descrierea și prețurile în numărul nostru din 15 octombrie, pagina 316.