MEDITAȚII ÎN TIMPUL NOPȚII

„Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea Te va lăuda cu buze pline de bucurie. Chiar în așternutul meu îmi aduc aminte de Tine și în timpul vegherilor nopții mă gândesc la Tine.” Ps. 63:5,6.

R5785 15 octombrie 1915 (pag. 311-312)

Prin expresia despre săturarea sufletului ca de niște bucate grase și miezoase, profetul David se referă evident la abundența favorii lui Dumnezeu și la binecuvântarea pe care el a primit-o. El a avut o parte mare, o parte grasă, și a apreciat bunătatea lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu față de el, care l-a luat de la turmă când era tânăr păstor și l-a privilegiat să se angajeze în serviciul Său și în final să-l aducă pe tron ca rege al lui Israel. Pentru toate acestea el a fost foarte recunoscător Domnului. A apreciat toate binecuvântările lui Dumnezeu. Era potrivit ca gura sa să-i aducă laudă, să fie plin de bucurie, să vorbească de bunătatea Lui iubitoare. Astfel, în psalmii lui David găsim multe expresii frumoase în care el aduce mare laudă și mulțumire Atotputernicului. El vorbește și despre maiestatea lui Dumnezeu, despre minunata Lui putere și tărie, și se referă la ceruri ca la lucrarea mâinilor Lui.

Profetul, desigur, și-a folosit limba ca să laude pe Domnul. Când ne gândim că el a trăit într-o vreme când instruirea era limitată și că a primit foarte puțină instruire, ne dăm seama că desigur el a folosit foarte bine ceea ce a primit. Roada ostenelii sale a ajuns să binecuvânteze lumea de-a lungul secolelor. El sugerează că într-o măsură cânta sau lăuda pe Dumnezeu noaptea — „când îmi aduc aminte de Tine în așternutul meu și când în vegherile nopții mă gândesc la Tine”. În vechime oamenii depindeau pentru lumină noaptea mai mult de lună sau de stele, neavând cum avem noi astăzi pregătiri depline pentru iluminat cu petrol rafinat, gaz, electricitate etc. Dl. Rockefeller nu se născuse, iar invențiile moderne nu existau nici în vis măcar. Pentru lumina artificală depindeau de uleiul de măsline, iar acesta nu se găsea din belșug. În consecință, oamenii se culcau devreme. Astfel, regele David se gândea la Atotputernicul, medita la Dumnezeu când stătea în pat — nu avea gânduri nechibzuite, nu plănuia fapte nechibzuite. Când ne gândim la acestea, nu suntem surprinși că mintea sa era plină de gânduri frumoase.

CEL MAI NOBIL SUBIECT DE MEDITARE

Cine are timp de meditare va primi o mare binecuvântare dacă gândurile sale se vor îndrepta spre Atotputernicul, recunoscându-I bunătatea, căutând să-I aducă laudă pentru toate îndurările Sale cele de multe feluri, meditând la Dumnezeu în vegherile nopții. În privința acestui verset, nu vedem nici un motiv să-l considerăm profetic; totuși reprezintă pe cei care caută să fie în armonie cu Dumnezeu. Există milioane de oameni în lume care n-au auzit niciodată despre Planul minunat al lui Dumnezeu, de aceea să ne folosim gura pentru a lăuda pe Dumnezeu. Trebuie să ne aducem aminte de Domnul continuu, în toate momentele noastre de odihnă, în așternutul nostru sau oriunde am fi. Trebuie să cultivăm obiceiul de a medita la El. Credem că foarte puțini oameni meditează la Domnul și este spre dezavantajul lor că n-o fac.

Legile mari și sfinte ale lui Dumnezeu își găsesc expresie în El. Să ne gândim la Dumnezeu ca la personificarea a toate câte sunt drepte, iubitoare, blânde, înțelepte, în caracter și principiu. Aceasta să ne stimuleze ca să fim asemenea Lui. Cu cât vom aprecia mai mult un caracter nobil, cu atât vom dori mai mult să-l imităm. Cu cât vom vedea mai mult marile lucrări ale lui Dumnezeu în natură și îndurările Lui față de noi, în aceeași măsură buzele și inimile noastre Îl vor lăuda. Dacă există un gând profetic legat de acest pasaj, acesta este gândul că de-a lungul veacurilor întunecate, de-a lungul nopții acestei vârste, poporul credincios al Domnului L-a lăudat. Tot poporul adevărat al Său L-a lăudat, și au făcut-o cu buze pline de bucurie. Cei care n-au făcut acest lucru, nu sunt din această clasă. Prin urmare, să aducem laudă Dumnezeului nostru. Să medităm tot mai mult la voința și la căile Sale sfinte și să ne străduim să ne conformăm lor. Astfel vom deveni tot mai mult asemenea Tatălui nostru din ceruri.