Ascultare și regalitate

Psalmul 21

Gloria Împărăției lui Mesia — Răsplata ascultării Sale față de Iehova — Nimicirea dușmanilor Săi o necesitate — Suntem noi oare de 40 de ani în Mileniu? „Doamne, împăratul se va bucura de puterea Ta. Și cum îl va umple de veselie mântuirea Ta!” vers.1.

R 5761a W. T. 1 septembrie 1915 (pag. 268-269)

Evreii au privit din punct de vedere practic Împărăția promisă a lui Mesia, în care ei trebuiau să aibă un loc de cinste și în care toate popoarele trebuiau să fie binecuvântate. Ei n-au reușit să înțeleagă două lucruri: mai întâi, că un preț de răscumpărare pentru păcatul lui Adam trebuia asigurat înainte ca Adam și rasa lui să se poată întoarce la favoarea divină și la viața veșnică din Eden; al doilea, că Mesia Însuși, înainte de a fi atât de mult înălțat, așa cum a intenționat Iehova, trebuia să-Și demonstreze vrednicia pentru aceasta, prin umilință, ascultare, credincioșie chiar până la moarte. Sf. Pavel subliniază că Isus Răscumpărătorul a făcut toate acestea — că a lăsat gloria pe care o avea la Tatăl, S-a smerit devenind om (dar nu păcătos), și apoi ca om S-a smerit mai departe până la moarte, chiar moarte de Cruce; că datorită acestui fapt, Dumnezeu L-a ((448)) înălțat nespus de mult, cu mult mai presus de îngeri, făcându-L părtaș naturii divine și Moștenitor al promisiunilor de glorie, onoare, nemurire. Filip. 2:8-11.

Mulți care văd aceasta nu reușesc să priceapă declarația scripturală că scopul lui Dumnezeu include la fel și o clasă a Bisericii ca Mireasă a lui Mesia — ca părtașă la suferințele și încercările Sale și părtașă la înălțarea și gloria Sa. Numai când vedem acest lucru, putem înțelege corect amânarea stabilirii Împărăției. S-a amânat pentru ca întrega Biserică, preorânduită de Dumnezeu, să poată fi completată, încercată, probată, glorificată la întâia Înviere, iar apoi inaugurată cu Mesia ca Împărație cerească.

Multe idei ciudate predomină din cauza neputinței de a se lua afirmația scripturală și din cauza falsei teorii că Împărăția a fost deja stabilită în glorie. Eliberându-și mințile de aceste greutăți, studenții Bibliei văd acum Împărăția lui Mesia aproape — chiar la ușă. Ei își dau seama tot mai mult că groaznicul război din prezent este începutul unui lanț de necazuri care vor încheia ordinea prezentă de lucruri și vor inaugura noua Dispensație a Împărăției lui Mesia, pentru care ne-am rugat de atâta vreme: „Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ”.

Deși va fi o Împărăție spirituală, așa cum este și împărăția lui Satan din prezent, și Împărăția Tatălui — invizibilă oamenilor — totuși va fi o Împărăție reală, exercitând putere și autoritate mai mult decât oricare altă împărăție pământească, datorită faptului că nu va fi împiedicată de limitele și condițiile umane. Mai mult, Biblia ne arată că Vrednicii din Vechime de linie evreiască vor fi înviați la perfecțiune și în glorie pământească vor deveni pentru oameni reprezentanți vizibili ai Cristosului spiritual glorios, Cap și Corp. Isus a subliniat această idee evreilor, spunând: „Veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăție” (Luca 13:28). Dar în ceea ce-L privea pe El Însuși a spus: „Încă puțin și lumea nu Mă va mai vedea” (Ioan 14:19). Totuși, toți Îl vor vedea în sensul că în cele din urmă toți ochii înțelegerii vor fi deschiși, ca toți să vadă lumina cunoașterii gloriei lui Dumnezeu care va umplea întreg pământul. Apoc. 1:7; Hab. 2:14.

Împărăția lui Mesia a început

Mulți studenți ai Bibliei susțin că, potrivit profeților, Împărăția lui Mesia a început în 1878. Ei susțin că în timp ce activitățile ei principale au fost cu privire la Biserică — secerarea grâului și separarea neghinei etc — totuși a avut și o influență în întrega lume prin aceea că în timpul acesta al aurorei noii Dispensații, Dumnezeu este în proces de ridicare a vălului ignoranței, arătând omenirii secrete ale mecanicii și chimiei care s-au dovedit inestimabile până acum și care fără îndoială vor crește în viitorul apropiat, când Împărăția Mesianică va fi fost pe deplin inaugurată, la sfârșitul marelui Timp de Strâmtorare, deja începând în Europa și în Mexic.

Printre celelalte indicii ale operării influenței Împărăției în lume, studenții Bibliei arată minunatul progres făcut în privința reformei în problema alcoolismului. Minunatul curent al prohibiției care s-a răspândit fără constrângere în multe dintre statele Uniunii Americane a fost suplimentat de necesitățile războiului din țările străine. Nu trebuie să ne așteptăm la prea mult în această privință. Trebuie să ne așteptăm la o reacție mai mare sau mai mică, mai ales în cazul unei cotituri atât de neașteptate cum a adus războiul asupra europenilor.

Într-adevăr, nu lipsește dovada că prima înflăcărare în privința prohibiției are o reacție în Europa. Am avut experiențe asemănătoare în America, dar ne dăm seama că lumea în general merge mai departe în această privință în direcția bună. Mișcarea împotriva opiumului și a altor droguri înclină de asemenea în direcția bună, după cum înclină și multele demascări ale viciului și lecțiile care se dau cu privire la groaznica pedeapsă a viciului, așa cum stă mărturie de-acum binecunoscutul fapt că sifilisul oprește dezvoltarea creierului și în general în câțiva ani duce la alienare mintală.

În timp ce continuăm să ne rugăm „Vie împărăția Ta”, haideți ca noi, în calitate de popor consacrat al lui Dumnezeu, să continuăm să lucrăm la pregătirea caracterului, ca să putem fi găsiți vrednici de un loc în acea Împărăție, întărindu-ne chemarea și alegerea. Și să continuăm să observăm în toate direcțiile dovezi că suntem în aurora Împărăției, chiar dacă Soarele Dreptății acesteia nu poate răsări pe deplin până când Biserica nu va fi trecută dincolo de văl. Pe această linie atragem atenția asupra unui raport interesant în legătură cu unul din statele noastre, care, adoptând legile prohibiției, guvernatorul său spune că se bucură de mari binecuvântări de prosperitate — Kansas. Fragmentul următor este din „North American”.

Binecuvântările restabilirii în Kansas

Recent guvernatorul statului Kansas a făcut o declarație publică, spunând că el speră că nimeni nu-și va risipi mila pe oamenii din statul său. Cităm:

„«Cu mai mult de 200 milioane de dolari depozitate în băncile statului nostru și în cele naționale am putea înfrunta fără greutăți o furtună și mai rea decât aceasta.» Acești bani, împărțiți în mod egal între bărbații, femeile, copiii și pruncii din Kansas, ar veni pentru fiecare câte 118 dolari bani gheață, ((449)) fără să menționăm substanțiala sumă de 1684 dolari în creditul fiecăruia ca fiind partea lui sau ei din bogăția estimată a Statului. Kansasul a produs anul trecut produse agricole în valoare de 325 milioane dolari.

În optzeci și șapte din cele o sută cinci districte nu există alienați mintal. În cincizeci și patru din ele nu sunt debili. În nouăzeci și șase de districte nu există alcoolici și în celelalte nouă sunt așa de rari că-i poți număra pe degete. Trezeci și opt de case de săraci districtuale sunt așa de goale ca și coaja oălor de lăcuste de anul trecut, și majoritatea lor au fost astfel cea mai mare parte a deceniului.

Populația pauperă a statului este sub 600. Aceasta înseamnă un sărac la fiecare 3000 din cei care câștigă, și unul care câștigă bine — de felul celor care posedă un inventar viu în valoare de 255 milioane de dolari și în ultimele douăsprezece luni și-au adăugat mai mult de 45 de milioane de dolari la proprietatea impozabilă. În acest an locuitorii lui dețin mai mult de 67 milioane de dolari în această formă de bogăție, o creștere de peste cinci sute la sută în cinci ani.

Odată, nu cu mult timp în urmă, închisorile din cincizeci și trei de districte erau goale și șaizeci și cinci de districte erau înregistrate ca neavând nici un prizonier sub sentință în penitenciar. În loc să fie îngreunat de o mare masă de analfabeți — acum trezeci de ani 49% din populație erau analfabeți — rata prezentă de 2% se clasează ca a doua dintre cele mai mici din țară și este cu două treimi mai mică decât în Massachusetts, inclusiv Boston.

Combinația dintre rațiune și putere fizică este cea care l-a făcut să devină mai puternic și mai bogat în ciuda extremelor climatice care ar fi distrus repede un grup mai puțin adecvat. Acești oameni s-au descurcat într-o zonă care cândva a fost declarată fără discuție neproductivă. În ultimii douăzeci de ani ei au făcut acest sol «neproductiv» să rodească porumb și grâu în valoare de 2.517.902.640 dolari.

AȘADAR, PARE SĂ FIE CEVA ÎN LEGĂTURĂ CU KANSASUL.

ESTE CEVA ÎN LEGĂTURĂ CU EL. Acest ceva, credem noi, poate fi redus la primele treisprezece cuvinte care constituie un amendament făcut la constituția lui în 1881:

«FABRICAREA ȘI VÂNZAREA BĂUTURILOR ALCOOLICE VOR FI PENTRU TOTDEAUNA INTERZISE ÎN ACEST STAT».

Această prevedere fundamentală combătută și ocolită în unele localități, cum a fost timp de un sfert de secol, și impusă cu strictețe în toate părțile Statului doar în ultimii 5 ani, este cea care a ajutat Kansasul să se laude cu un cont în bancă de 200 milioane de dolari în fața unei pierderi parțiale a recoltei, cea care o eliberează de a-și cheltui mult timp, putere și bani cu săracii, criminalii, alienații și debilii mintal, cea care dă locuitorilor cea mai bună șansă de viață și cele mai puține motive de moarte.”