UN SFAT PASTORAL

R 5743 W. T. 1 august 1915 (pag. 238)

Observăm o puternică asemănare în unele privințe între experiențele noastre spirituale și cele naturale. Trebuie să folosim hrană ca să avem putere. Pentru Noua Creatură în Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu a pregătit această hrană necesară — lapte pentru prunci; hrană tare pentru cei mai dezvoltați. Hrănindu-ne cu făgăduințele îndurătoare din Cuvântul lui Dumnezeu, acestea ne întăresc inimile și ne stimulează energia pentru îndurare răbdătoare și serviciu activ spre gloria Regelui nostru, spre binecuvântarea fraților și spre propria noastră zidire spirituală. Noi înțelegem că o mare lipsă între creștini în general este că foarte mulți au încetat să se mai împărtășească din hrana spirituală pe care Tatăl ceresc a pregătit-o pentru hrănirea poporului Său. De aceea, mulți sunt slabi și bolnavi spiritual și mulți au adormit în privința chestiunilor spirituale, devenind supraîncărcați cu grijile acestei vieți și cu caracterul înșelător al avuției, cu pofta după bani și cu febra afacerilor și plăcerii. Marcu 4:18, 19.

De când am venit la o cunoștință a Adevărului prezent constatăm că pofta noastră spirituală se ascuțește tot mai mult. Creștem zi de zi prin hrana care ne este dată. Ne place hrana tare, ne încântă mestecarea ei. O lucrare de studiu al Bibliei progresează în întreaga lume, una asemănătoare n-a fost cunoscută niciodată înainte. Adunările Asociației Internaționale a Studenților Bibliei devin cunoscute pentru cunoștința lor despre Cuvântul lui Dumnezeu, colectiv și individual. Lumea, în special „lumea creștină” ia cunoștință de ei.

Dar aici trebuie să observăm pericolele care amenință pe studenții Bibliei. Și aceste pericole le supunem în special atenției conducătorilor adunării. Primul, fiind adevărat în privința hrănirii spirituale ca și a celei naturale, este că avem nevoie atât de lichide, cât și de solide. Prin solide ne referim la acele mâncăruri spirituale care cer mestecare, asimilare mintală, cercetare etc. Din acestea ne căpătăm puterea. Lichidele răcoritoare corespund mai ales părtășiei noastre spirituale care este nedoctrinară, adică, îndemnuri, laudă, adorare, mărturii cu privire la Domnul, relația noastră personală cu El, grija Lui providențială milostivă pentru noi etc. Adunarea care neglijează lichidele răcoritoare va simți în mod sigur pierderea. După cum organismul fizic cere lichide pentru a duce hrana cum se cuvine în toate părțile, tot așa organismul spiritual cere lichide răcoritoare pentru a duce puterea hranei din doctrinele lui Cristos la fiecare membru spre împrospătarea reciprocă a tuturor.

((481))

Din nou, se observă că în timp ce este nevoie atât de solide cât și de lichide, este de preferat a nu se folosi amândouă în același timp. Cel care-și înghite mâncarea solidă cu un lichid nu reușește să ia toată valoarea nutritivă din ea, pentru că mestecă mai puțin. După cum procesul digestiei începe în gură, unde saliva se amestecă bine cu mâncarea, înghițirea mâncării cu lichide împiedică o parte importantă a digestiei. De aceea, toți medicii sfătuiesc să se ia puțin lichid cu solidele, dar la timpuri potrivite să se pună la dispoziția organismului lichide suficiente. Astfel sfătuim noi și în hrănirea spirituală — ca solidele, doctrinele Cuvântului lui Dumnezeu, să fie bine mestecate, îmbinate cu relativ puțină mărturie și îndemnare — doar puțin din laudă și închinare pentru a da cadrul potrivit. Apoi, lichidele spirituale să fie luate în măsură deplină în perioade cuvenite.