ESTE INIMA MEA „PĂMÂNT BUN”?

„Dar cea care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl țin într-o inimă cinstită și bună și aduc roadă în răbdare.” Luca 8:15 .

R5736 W. T. 1 august 1915 (pag. 228-229)

Recunoaștem aceste cuvinte ca fiind un fragment din pilda Domnului nostru despre semănător. Un om a ieșit să-și semene câmpul. Împrăștiind sămânța, unele au căzut pe un fel de pământ, altele pe alt fel — unele pe teren spinos, altele pe teren stâncos, altele pe cărarea tare, bătătorită, iar altele pe pământ bun. Pământul bun a produs — unele treizeci, altele șaizeci și altele o sută.

Potrivit interpretării date de Învățătorul acestei pilde, sămânța bună reprezintă Mesajul Împărăției, care atunci când cade ici și colo prezintă interes diferit pentru diferite inimi. Acea sămânță care a căzut pe cărarea bătătorită reprezintă Mesajul așa cum a fost auzit de persoanele în ale căror inimi acesta n-a intrat deloc. Ei au auzit numai cu urechea fizică și au uitat. N-a făcut nici o impresie. Domnul a spus că motivul pentru aceasta a fost că a venit Adversarul și a luat sămânța. Ea n-a pătruns nici măcar la suprafața pământului tare. Condițiile nu erau favorabile pentru intrarea ei în inimă și ascultătorii au uitat repede tot ce au auzit. Șiretlicurile Adversarului, dacă ar fi posibil, ar împiedica întotdeauna sămânța să intre în inimă și să prindă rădăcină.

((494))

CE CONSTITUIE O INIMĂ SUPERFICIALĂ

Printre cei care primesc Adevărul se află clasa cu pământ stâncos. Aceștia sunt la început foarte entuziasmați, dar le lipsește profunzimea caracterului. Ei nu sunt de felul acelora pe care-i caută Domnul acum. Ei nu vor produce roade pentru că n-au suficientă adâncime pentru rădăcini. Sunt superficiali. Ei doresc să-și orienteze pânzele în armonie cu vânturile favorabile ale acestei vieți. De îndată ce află că Adevărul nu este popular, ei prevăd persecuția sau exilul social; atunci înflăcărarea lor se răcește și interesul lor pentru Mesajul Secerișului scade și se stinge treptat. Astfel ei sunt ca grâul semănat în strat subțire de pământ, care răsare și înflorește pentru puțin timp, dar când vine soarele fierbinte se uscă, neavând rădăcină mare.

Inima asemănătoare unui pământ cu spini este favorabilă ca pământ. Ea este pământ bun, cu perspective bune pentru a dezvolta roadele Spiritului sfânt. Dar este infestată de spini care nu sunt înlăturați, ci li se permite să rămână și astfel sufocă grâul. Acești spini nu sunt plăcerile ușuratice ale vieții — teatre, cărți, dans etc., ci, după cum explică Domnul în pildă, spinii sunt grijile vieții, ambițiile vieții, caracterul înșelător al bogățiilor — poate sentimentul că dacă pot aduna avere pot servi cauza Domnului mai bine. Această tendință de a umbla după alte lucruri permite să se ajungă la o stare care este nefavorabilă pentru clasa grâu. Aceștia pot fi buni oameni de afaceri, buni politicieni, sau pot fi adânciți în vreun fel de studiu. Alții pot fi buni gospodari care să fie mândri cât de bine îngrijesc lucrurile, sau pot fi lideri în societate sau în activități de reformă etc. Toate acestea sunt spinii din pildă. O inimă de felul acesta nu produce roadă, pentru că pământul, cu toate că este bun, este ocupat altfel, iar Mesajul Împărăției și lucrarea ei sunt înlăturate în mare măsură, așa încât nici un rod nu este adus la desăvârșire.

ONESTITATEA O CALITATE DE BAZĂ

Apoi ajungem la clasa „pământului bun” din această pildă, teren în care nu numai că solul este bun, dar și este curățit de toate buruienile vătămătoare care ar împiedica creșterea cuvenită a seminței de grâu. Această condiție reprezintă consacrarea totală lui Dumnezeu. Orice ar putea împiedica a fost scos afară. În această inimă grijile acestei vieți nu sunt îngăduite să intre și să sufoce Cuvântul. Unul ca acesta a făcut un contract de bună credință cu Domnul și știe când îl ține; și îl va ține. El are calitatea potrivită, sau profunzime de caracter și mai multă sau mai puțină capacitate. Și există trăsătura specială, de cinste și loialitate deplină.

Printre cei din clasa numită „pământ bun” găsim stări diferite în viață — nu mulți nobili, dar unii nobili; nu mulți puternici, dar unii puternici; nu mulți mari, dar unii mari; nu mulți învățați, dar unii învățați; nu mulți înțelepți, dar unii înțelepți. Dar toți aceștia trebuie să fie buni la inimă și trebuie să fie cinstiți, altfel n-ar putea aduce roada necesară — onestitatea fiind cea mai importantă trăsătură dintre toate, cu un grad de inteligență și de apreciere a Adevărului. Vedem atunci cum ar putea această clasă produce cantități diferite de roade, potrivit împrejurărilor, condițiilor și capacității. Dar ei sunt în starea de inimă corectă pentru a produce cât pot ei mai bine — unii treizeci, alții șaizeci și alții o sută.

În ilustrație vedem că Adevărul este reprezentat prin sămânță și vedem că oamenii sunt de asemenea reprezentați prin sămânță. Ideea este că se seamănă un grăunte de Adevăr și că într-o inimă onestă el produce un caracter care este în armonie cu Adevărul. Acea sămânță de Adevăr este Mesajul Împărăției, Cuvântul Împărăției — nu un adevăr despre filosofiile oamenilor sau vreun adevăr științific, ci un anumit adevăr — nu ceva care ignoră planul lui Dumnezeu și pretinde a fi un plan mai bun decât acela pe care l-a aranjat Dumnezeu, ci acel lucru anumit — Cuvântul Împărăției.

Patru sute de milioane de fire de neghină

Pare remarcabil că atât de mulți care se numesc creștini — numărând acum patru sute de milioane — știu atât de puțin despre Împărăție! Marea majoritate n-au învățat decât foarte puțin despre ea, dacă nu chiar nimic. Aceasta se vede când ne uităm la Europa și vedem milioane luptând până la moarte, de asemenea când ne dăm seama că alte milioane sunt gata să lupte aici în Statele Unite. Aceasta este din cauză că ei n-au devenit Creaturi Noi. După cum sămânța naturală intră în pământ, încolțește și produce ceva ce este hrănit și dezvoltat de către sol, tot așa sămânța bună a Adevărului produce roadă bună în inima potrivită. Mesajul Împărăției produce rezultate în armonie cu natura lui. El ajunge la clasa potrivită și îi aduce la o atitudine în care Dumnezeu îi acceptă ca Noi Creaturi. Aceste Noi Creaturi sunt copiii Împărăției; și acești copii ai Împărăției sunt grâul care va fi adunat în grânar: „Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în Împărăție.”

Într-o altă pildă Domnul nostru ne arată un alt fel de sămânță — sămânța de neghină. Această sămânță de neghină arată puțin ca și grâul. Ea nu este sămânța adevărată — nu este sămânța Împărăției. Ar putea fi o sămânță sau un mesaj de moralitate sau curăție a vieții, sau de abținere totală de la băuturile amețitoare etc. Nu contează; ea nu va produce clasa Împărăției. Singura sămânță care va produce această clasă este sămânța cea bună, adevăratul Mesaj al Împărăției.

Uitându-ne în jurul nostru în lume vedem că marele inamic a semănat și el peste acest câmp de grâu al Împărăției o sămânță falsă, zizania, sămânța de neghină, așa cum este reprezentat prin aceste diferite mesaje care s-au răspândit prin toată lumea. Această sămânță nu produce în mod necesar oameni răi. Sunt lucrători pentru diferite lucruri, unii dintre ei mai mult sau mai puțin buni, dar ei nu sunt copii ai Împărăției. În prezent mulți dintre aceste fire de neghină sunt influenți. Și toți cei patru sute de milioane reprezintă, nu adevăratul câmp de grâu, ci numai o imitație, uzurpând locul care în realitate aparține adevăratei clase a grâului.

((495))

SE CERE TIMP PENTRU A DEZVOLTA ROADE

În acest timp de Seceriș, acum aproape sfârșit, a avut loc o despărțire între grâul adevărat și neghină. Grâul adevărat este adunat în grânar, în timp ce neghina se leagă în snopi pentru a fi arsă — nu arsă literal, ci distrusă ca neghină sau ca imitație a grâului. Curând ei vor înceta să se mai numească creștini. Vor recunoaște că sunt ce au fost întotdeauna — părți din lume. Mulți dintre aceștia sunt membri într-o biserică, dar ei sunt doar din lume și de spiritul ei. Ei nesocotesc grâul adevărat și-i consideră puțin bizari, fanatici.

Mulți din această neghină nu știu ce sunt. Dar cei care au primit Mesajul Împărăției în inimi bune și cinstite vor produce roadă în armonie cu acesta. Este nevoie de timp pentru a dezvolta roada potrivită. Această clasă crește zilnic în cunoștință, în iubire și se zidesc unul pe altul în credința preasfântă. Ei de asemenea fac bine tuturor când au ocazie. Aceasta este toată lucrarea pe care Dumnezeu o așteaptă de la ei. Aceștia sunt cei care nu peste mult timp vor fi adunați în Împărăția cerească dincolo de văl.

După ce focul acestei „Zile a Mâniei” va fi ars complet această „lume rea de azi” și va fi ars complet toate rădăcinile mândriei, atunci va veni marele timp de binecuvântare pentru omenire. Marele plug al necazului va pregăti omenirea pentru marea semănare a semințelor viitorului apropiat. Pentru a produce glorioasa recoltă a Mileniului vor trebui o mie de ani. Cei adunați atunci nu vor fi grâu, ci clasa Restabilirii; grâul fiind folosit în pildele Domnului nostru pentru a reprezenta clasa spirituală, sfinții Veacului Evanghelic.