PRIVELIȘTE DIN TURNUL DE STRAJĂ
FOCUL ACESTEI ZILE

R 5715 W. T. 1 iulie 1915 (pag. 195-197)

Rugăciunile ca Dumnezeu să oprească marele război european n-au primit răspuns. Dimpotrivă, după cum a fost arătat în aceste coloane aproape cu un an în urmă, întreaga lume este implicată și este în suferință. Prezicerile Bibliei, că armatele tuturor națiunilor se vor aduna în Valea lui Iosafat, se dovedesc adevărate (Ioel 3:9-14). Valea lui Iosafat este numele cimitirului din afara zidurilor Ierusalimului, și profeția făcea cunoscut că armatele tuturor neamurilor vor fi adunate ca un cimitir mare. Cu un front de luptă de peste o mie șase sute de mile și cu tot felul de mașinării infernale, floarea bărbăției din Europa merge la moarte. Toate națiunile participante sunt pline de regrete, pentru că fiecare a sperat un succes mai mare decât cel pe care l-a obținut. Biblia arată marea dezamăgire a tuturor națiunilor — nici o victorie mare pentru nici una, ci, dimpotrivă, umilire și sărăcire. Deja acțiunile tuturor puterilor beligerante s-au depreciat mult. Toate datoriile naționale sunt atât de mari încât mulți oameni gânditori se așteaptă ca un rezultat al războiului să fie negarea tuturor datoriilor naționale, precum și revoluție socială. Pentru pierderile mari oamenii se consolează cu obținerea unor victorii și realizări finale mari; și în mod similar, marile dezastre naționale în fața unui dușman plin de succes tind să cimenteze spiritul național; dar cu un război îngrozitor, cu pierderi grele, pacea va însemna nemulțumire, revoluție și, conform Bibliei, în cele din urmă anarhie. Cât de mângâietor este gândul care ne este dat prin cuvintele lui Isus, că pentru cei Aleși zilele acelea vor fi scurtate și că altfel întreaga familie umană ar fi distrusă pe măsură ce domnia egoismului și a vrăjmășiei ar progresa!

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că știm cine sunt cei Aleși — Isus și urmașii Lui evlavioși glorificați! Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că putem avea încredere că aceștia vor forma Împărăția iubitului Fiu al lui Dumnezeu și că ei vor fi sprijiniți de toate Puterile cerului în stabilirea Domniei Dreptății! Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că putem avea încredere deplină în făgăduințele divine, în sensul că rezultatul Domniei lui Mesia va fi „pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”, într-un Eden peste tot pământul! Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că putem să ne încredem în promisiunea Sa, că Împărăția lui Mesia va avea succes în ridicarea completă a rasei decăzute din păcat și moarte — înapoi la chipul și asemănarea lui Dumnezeu pentru oricine va vrea. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că după ce toți vor fi avut ocazia deplină pentru o astfel de restabilire, toți cei care sunt răi cu voia vor fi distruși cu desăvârșire în Moartea a Doua!

Până acum ni se spune că necombatanții obișnuiți n-au simțit profund războiul și că acesta n-a lăsat urme adânci asupra lor. În toate țările beligerante afacerile merg destul de bine. Banii sunt menținuți în circulație prin fabricarea muniției de război, a echipamentului militar și a proviziilor. Pănă acum greul luptei cade asupra soldaților de rând, asupra văduvelor rămase și a orfanilor. Principalale dovezi ale războiului, cu excepția scenelor de luptă, sunt numărul de bărbați în uniformă militară pretutindeni și numărul femeilor care poartă doliu. Totuși, pe măsură ce creditele se vor deprecia și aurul va deveni mai rar, prețurile mărfurilor de orice fel vor crește, salariile în Europa vor fi forțate să urce, cu tulburările de muncă inerente, ducând la marele cutremur de pământ prezis — revoluție (Apoc. 16:18); ducând mai departe la focul prezis, care trebuie să nimicească orice urmă a civilizației prezente — nu un foc literal, ci anarhie.

Acest foc a început deja în ceea ce privește credința religioasă. Ascultați pe apostolul Pavel: „Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia”. Va dovedi cine a construit caracterul și credința cu aurul, argintul și pietrele scumpe ale promisiunilor divine, și cine și-a construit speranțele cu lemnul, fânul și trestia tradițiilor omenești. Aceasta din urmă, apostolul spune că va fi arsă cu desăvârșire sau nimicită de focul simbolic al acestei Zile, în timp ce numai prima clasă a credinței va fi în stare să reziste acelui timp de foc. Nu vedem noi deja aceasta? Nu vedem că marii profesori de colegiu și aproape toți marii predicatori ai diferitelor biserici și-au pierdut cu totul credința în Biblie? Nu vedem că mai marea iluminare din timpul nostru face crezurile tuturor denominațiilor ridicole, absurde, pentru propriii lor susținători și pentru întreaga omenire? Nu vedem că acelora care au abandonat Biblia nu le-a rămas practic nimic — doar presupunerile lor? Nu vedem că presupunerile evoluționiștilor se dovedesc deja nesatisfăcătoare pentru ei, că își pierd toată credința într-un Dumnezeu personal și doar presupun posibilitatea unei nemuriri pentru care nu au nici o dovadă și despre caracterul căreia nu au decât speculații? O, după cum a arătat apostolul, cei care au credința, structura caracterului reprezentată prin aurul, argintul și pietrele scumpe ale revelației divine — numai aceștia au o ancoră a sufletului sigură și stabilă, care intră în ceea ce este dincolo de văl și pentru sprijin se fixează de meritul morții de sacrificiu a marelui Răscumpărător care, „prin harul lui Dumnezeu”, a gustat „moartea pentru toți” și care, prin harul lui Dumnezeu, va fi marele Împărat a cărui Împărăție va elibera pe Adam și rasa lui din păcat, moarte, ignoranță, superstiție, la libertatea fiilor lui Dumnezeu.

((529))

FRAȚII DOMNULUI NU SUNT ÎN ÎNTUNERIC

Condițiile prezente sunt foarte favorabile pentru răspândirea Adevărului. Pretutindeni publicul se gândește mai mult ca oricând la lucrurile religioase și se întreabă ce înseamnă faptul că marile națiuni, fiecare pretinzând că este Împărăția lui Cristos, sunt atât de prinse într-o bătălie mortală. Nedumerirea și întrebările lor dau ocazii excelente de a explica speranțele și învățăturile Bibliei. Ei sunt pregătiți, ca niciodată înainte, pentru mesajul că aceste împărății sunt amăgite să creadă că sunt împărățiile lui Cristos, în timp ce Biblia le numește „împărățiile acestei lumi” și împărății ale neamurilor. Ei sunt pregătiți pentru Mesajul că Împărăția lui Mesia va aduce remediul pentru toate relele lumii, prin ridicarea omenirii din ignoranță, superstiție, păcat și moarte. Ei sunt pregătiți pentru informația că, deși Cristos a fost declarat vrednic să devină Rege acum o mie opt sute de ani, El încă nu Și-a preluat funcția în sensul deplin al cuvântului, ci așteaptă completarea Bisericii, care a fost în proces de chemare, disciplinare și șlefuire de mai bine de o mie opt sute de ani. Ei sunt pregătiți pentru Mesajul că Cristos Își ia acum marea putere și începe să domnească, și că actuala tulburare din Europa este ceea ce în Apocalipsa este descris, că neamurile s-au mâniat și că a venit mânia lui Dumnezeu etc. Apoc. 11:18.

Având în vedere acești factori favorabili, înțelegem privilegiul nostru de a continua să dăm un sunet sigur cu trâmbițele de argint ale Jubileului. Se pare că mulți din servitorii lui Dumnezeu sunt în proces de pecetluire pe frunțile lor cu această cunoștință, cu acest Adevăr prezent, după cum au prezis Scripturile: „Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoț” (1 Tes. 5:4), cu toate că aceasta va veni asupra întregii lumi ca un hoț și ca un laț. După cum a spus Mântuitorul, nedumeririle îi fac pe oameni să-și dea sufletul de groază, în așteptarea celor ce vor veni pe pământ, încă în viitor, dar datorită pecetluirii pe frunțile lor — cu o cunoștință intelectuală clară — servitorii lui Dumnezeu pot să-și ridice capetele și să se bucure, așa cum a sugerat Isus, dându-și seama din evenimentele prezente că eliberarea lor se apropie — că învierea Bisericii și glorioasa ei stabilire ca Mireasa lui Mesia în Împărăție sunt aproape, chiar la ușă.

VÂNTURILE RĂZBOIULUI DEZLEGATE

Cât de clar putem vedea acum ceea ce am văzut mai puțin distinct în trecut — că vânturile războiului au fost reținute aproximativ patruzeci de ani pentru a da ocazie de pecetluire a servitorilor lui Dumnezeu pe frunțile lor, pentru răspândirea adevăratului studiu biblic peste tot în lume, în toate limbile. Oricine se gândește că războiul prezent a fost aruncat brusc peste națiuni este cu siguranță miop. Timp de patruzeci de ani ziarele din lume au prezis acest război ca fiind iminent; în fiecare toamnă au spus că până primăvara trebuia să vină; în fiecare vară au declarat că până toamna trebuia să vină, și a fost reținut prin intervenție divină atâta timp, încât mulți încep să se întrebe dacă în cele din urmă războiul n-ar putea fi evitat. Dar nu este așa; războiul este singurul mod în care poate fi stabilită Împărăția lui Mesia. Ar fi în zadar să se trimită țarului Rusiei, Kaiserului, sau împăratului Franz Iozef, sau împăratului britanic, mesajul că a sosit timpul ca Mesia să-Și stabilească Împărăția și că toate împărățiile pământului ar trebui acum să-I fie predate Lui. Ei ar râde la o astfel de propunere și i s-ar împotrivi cu orice preț. În loc de aceasta, Dumnezeu doar dezleagă vânturile războiului — nu le mai reține — El îngăduie egoismului uman să-și urmeze cursul lui neînțelept. El îngăduie ca toate națiunile să se amăgească în gândirea că ele vor fi mai ferm stabilite, că prin acest război își vor lărgi domeniile și că-și vor pava calea spre prosperitate viitoare. Desigur că în vederea acestui fapt națiunile s-au pregătit pentru acest război timp de patruzeci de ani, prin construirea de mari vase de război, prin organizarea de mari armate etc., fiecare conform sferei ei de influență și a celei mai mari puteri a ei. Nu este oare lovitura de maestru a înțelepciunii divine cea care permite ca națiunile ce pretind a fi împărăția lui Cristos să-și distrugă una alteia puterea, să se slăbească una pe alta și să-și demonstreze prin luptă că nu au nici măcar cea mai slabă concepție despre Spiritul lui Cristos, despre care apostolul spune: „Dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este al Lui”, un principiu aplicabil atât națiunilor cât și persoanelor? În același timp, să nu se uite faptul că există sfinți ai lui Dumnezeu în fiecare țară și că fără îndoială există sfinți în fiecare armată — în unele armate din cauza recrutării — în unele armate ca să îndeplinească cerințele guvernelor, dar cu hotărârea cea mai deplină că în același timp ei datorează cea mai înaltă supunere împărăției blândeții, și cu totul hotărâți că nu vor omorî pe nimeni. Auzim de pe front că ei încearcă să trăiască la înălțimea învățăturilor Cuvântului lui Dumnezeu, arătat în volumul șase al STUDIILOR ÎN SCRIPTURI, și că ei sunt binecuvântați făcând așa. Ce am putea cere mai mult?

((530))

„AȘTEPTAȚI NUMAI, ZICE DOMNUL”

Ne vin întrebări dacă este recomandabilă înrolarea în corpul spitalicesc, mai degrabă decât să fie recrutați pentru serviciul obișnuit mai târziu. Sfatul nostru ar fi să așteptați îndrumările providenței Domnului și să faceți astfel de pași numai când sunteți deplin asigurați de înțelepciunea lor. Acum este un timp bun să ne amintim cuvintele Domnului: „Așteptați numai, zice Domnul”. Ar fi însă o greșeală pentru oricine din poporul Domnului să creadă că este chemat să intervină în vreun fel în mersul lumii cu privire la înrolare. Cei lumești să-și folosească judecata lor, în timp ce consacrații lui Dumnezeu să și-o folosească pe a lor. A fi „supus autorităților care sunt” implică nu doar o dispoziție de a servi sub constrângere, ci de asemenea că nu ne vom împotrivi guvernelor pământești în nici un mod public. Mustrarea și înfrângerea publică vor veni de la Domnul. Lovirea chipului, care îl va măcina până la pulbere, va veni, nu de la Biserica în trup, cu arme trupești, ci de la Biserica în gloria Împărăției, sprijinită de Puterea divină. Daniel 2:45.

N-a existat niciodată un timp în care să fi fost mai mare nevoie ca toți din poporul Domnului să-și amintească de sfatul apostolului: „Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii”. Chiar atunci când se discută despre Timpul de Strâmtorare, accentul n-ar trebui pus așa mult pe strâmtorare, ci pe glorioasa Împărăție care va fi inaugurată în acel timp și prin intermediul necazului. În timpul acesta să ne amintim unul pe altul în rugăciune și în mod special pe cei care sunt în situații disperate. Se pare că Domnul a pregătit Angajamentul solemn ca un mijloc special de mângâiere și încurajare reciprocă. Aproximativ 15.000 ne-au indicat deja că au făcut angajamentul și că prin urmare ei aparțin acestui mare Cerc de Rugăciune mondial care se amintesc unul pe altul și pe toți lucrătorii din Împărăția Domnului zilnic la Tronul Harului.

UCIȘI, RĂNIȚI ȘI PRIZONIERI

Raportul Societății de Cruce Roșie din 1 martie 1915.

Ziarele importante publică următoarele:

Totalul celor uciși în conflictul european până la 1 martie al acestui an a fost de 2.136.000; grav răniți 1.150.000; ușor răniți 3.781.100; prizonieri 1.764.000, totalizând 8.831.000.

Aceste cifre înspăimântătoare au fost adunate de Societatea Crucii Roșii și au fost furnizate astăzi de consulatul german din Denver. Cifrele aranjate sub formă de tabel arată pierderile astfel:

------- Germania Austria Franța Anglia Rusia Total
Uciși: 482.000 341.000 464.000 116.000 733.000 2.136.000

Răniți
Ușor: 760.000 618.000 718.000 185.000 1.500.000 3.781.000
Grav: 97.000 83.000 439.000 49.000 482.000 1.150.000
Prizonieri: 233.000 183.000 495.000 83.000 770.000
Totaluri: 1.572.000 1.225.000 2.116.000 433.000 3.485.000 8.831.000