LUCRÂND ÎMPREUNĂ CU DUMNEZEUL NOSTRU

R5682 W. T. 1 mai 1915 (pag. 139-141)

Poporul lui Dumnezeu uită prea adesea că Domnul Însuși este la conducerea lucrării Sale. Prea adesea gândul este: Vom face o lucrare și-L vom face pe Dumnezeu să conlucreze cu noi în lucrarea noastră. Să privim corect această chestiune și să observăm că Dumnezeu a plănuit și duce la îndeplinire o lucrare mare, și că aceasta va reuși cu totul independent de noi și de efortul nostru; și că este un mare privilegiu acordat poporului lui Dumnezeu să lucreze împreună cu Creatorul lor la îndeplinirea planurilor, scopurilor, aranjamentelor Sale, în felul Său. Privind lucrurile din acest punct de vedere, rugăciunea și vegherea noastră ar trebui să fie cu scopul de a cunoaște și a face voia Domnului, mulțumiți în orice soartă, pentru că Dumnezeul nostru este Cel care ne conduce.

Acesta este programul pe care a căutat să-l urmeze Societatea de Biblii și Tratate Turnul de Veghere. Împuterniciții ei caută să facă voia Tatălui, așa cum sunt conduși de învățăturile Capului Bisericii, Cristos Isus și reprezentanții Săi numiți, cei doisprezece apostoli, ale căror cuvinte le avem astăzi pentru instruirea noastră, într-o formă mai bună decât oricând înainte. Urmărind acest program, Societatea noastră nu a căutat să adune bogății pământești, ci a fost mai degrabă o instituție care a cheltuit. Orice ne-a trimis providența Domnului fără solicitări, noi am căutat să cheltuim pe cât de înțelept posibil în armonie cu Cuvântul și cu Spiritul Domnului. Cu mult timp în urmă am anunțat că atunci când fondurile vor înceta, activitățile Societății vor înceta proporțional; și că pe măsură ce fondurile vor crește, activitățile Societății vor fi extinse.

Acest program a fost foarte mult binecuvântat de Domnul și, credem noi, este în acord deplin cu voia Lui. Nu ne gândim să-l schimbăm în nici o măsură. Anul trecut a fost cel mai minunat din experiența noastră. Mesajul Evangheliei prin pagina tipărită, pe cale orală și prin Fotodrama a dat mărturia Evangheliei Împărăției care este aproape sosită, la milioane de oameni de peste tot pământul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiile binecuvântate de care ne-am bucurat și pentru activitățile permise în serviciul Său, în folosul miilor de copii ai Săi consacrați din fiecare țară, conlucrând cu Societatea și lucrând direct sau indirect sub auspiciile ei.

Când am făcut ultimul nostru Raport Anual, ne-am exprimat gândul că mulți din poporul Domnului au investit deja banii pe care-i aveau, că astfel ne așteptam ca donațiile să fie mai mici decât înainte și că eram obligați să întrerupem unele dintre prezentările Fotodramei. Mai târziu am anunțat perspectivele strălucite ale unei reluări depline. Nu am spus care era baza acestei așteptări, dar explicăm acum:

((583))

Unii frați ne-au informat că ei credeau că au în posesie o proprietate auriferă bogată, că tot profitul ei era consacrat serviciului Domnului, că nu peste mult timp puteam aștepta de la ei sume bune de bani, dar că numele lor trebuiau ținute secret. Așteptările lor, care au fost foarte mult apreciate, nu s-au împlinit. Așteptarea a avut totuși un efect benefic, acela că ne-a încurajat să continuăm munca la un înalt grad de accelerație și eficiență în fiecare direcție până în prezent. Acum am ajuns la limită. Trebuie să conchidem că este voia Domnului ca activitățile noastre să fie în mare măsură restrânse, pentru a aduce cheltuielile la egalitate cu venitul.

AU FOST TRIMIȘI ȘAPTEZECI

În armonie cu această decizie, șaptezeci dintre ajutoarele noastre dragi de la sediul Societății au fost obligați să plece în căutarea a altor căi de utilitate în lucrare. Unii vor fi colportori; alții vor accepta situații ca profesori în școli și în învățământul superior; alții vor intra în viața de afaceri. Totuși, credem că toți vor continua să pună pe Dumnezeu mai întâi și să considere răspândirea Evangheliei Împărăției ca principala afacere a vieții lor, acordând seri, duminici etc., pentru serviciu, după cum ar fi posibil.

Restrângerile necesare includ prezentările Fotodramei pe o bază independentă — sau altminteri întreruperea lor. Societatea noastră poate continua să furnizeze filme și diapozitive pentru aceste prezentări, precum și îndrumări de la sediu, dar trebuie să se aștepte de la supraveghetorii și operatorii fiecărei echipe de prezentare să-și acopere propriile cheltuieli. Aceasta se face prin oferirea DRAMEI directorilor de săli ca parte din programul lor obișnuit, pentru care să se perceapă taxa obișnuită, dar nu mai mult. Noul plan este pus în acțiune și se dovedește în general de succes. Într-adevăr, unii oameni spun că ar prefera să plătească o taxă de intrare mai degrabă decât să fie prezenți la DramĂ pe gratis, pentru că se tem că la o prezentare gratuită ar veni în contact cu unii prost crescuți și murdari. Este un fapt remarcabil, totuși, că la prezentările noastre au fost în general prezenți o clasă minunată de oameni din păturile sociale mijlocii. Mai mult, pentru a adapta Drama la întrebuințarea directorilor sălilor de cinema, am aranjat ca Patru pĂrȚi să fie date cu totul acum, de câte două ore fiecare; sau, dacă directorul salii preferă, vom furniza cele patru prezentări de aproximativ o oră fiecare, omițând unele diapozitive și lecturi, lăsând ca publicul să ia cunoștință de restul Dramei citind cartea. Poate că în acest fel Domnul va folosi Drama ca să ajungă la o clasă diferită de cea la care ajungea deja prin prezentarea ei gratuită.

Chestiunea literaturii gratuite, care a crescut până la suma enormă de patruzeci și șapte de milioane de exemplare, trebuie de asemenea redusă. Unii dintre cititorii noștri au făcut comenzi; și aceasta va fi explicația dacă nu vă vor fi onorate în întregime comenzile. Într-un cuvânt, restrângerea se va extinde în toate domeniile, incluzând o reducere la cheltuielile de plată ale familiei Betel și o reducere la cheltuielile pentru aprovizionarea cu mâncare. Cititorii noștri vor fi bucuroși să afle că întreaga familie se bucură de privilegiul mai marii tăgăduiri de sine pentru Cauza pe care ne place să o servim, și că cei șaptezeci care au plecat, unii dintre ei cu lacrimi, manifestă de asemenea cea mai deplină resemnare față de voința divină, bucurându-se de diferiții pași ai providenței divine și rămânând fermi în rugăciune, credință și iubire față de Domnul și față de frați. Toți caută să primească experiențele vieții ca fiind șlefuirea pregătitoare pentru Împărăție. Primindu-le astfel, binecuvântarea Domnului este din ce în ce mai evidentă printre noi.

Am făcut această declarație în mai mare amănunțime decât ar părea necesar, ca nu cumva să existe impresii greșite sau înțelegeri greșite de vreun fel.

SCRISOAREA NOASTRĂ GENERALĂ

Celor șaptezeci de frați și surori de la familia Betel:

Salutări!

Tristețea ne este amestecată cu bucuria de a face voia Tatălui și de a urma îndrumarea providenței Lui, pentru că aceasta înseamnă o despărțire temporară de un număr atât de considerabil dintre cei pe care-i iubim și a căror asociere la lucrare o prețuim foarte mult. La începutul anului ne-am gândit că vedem o rază luminoasă de speranță financiară, în ciuda faptului că dragii prieteni de pe întreg cuprinsul lumii, care contribuiseră în mod constant la Fondul de Pliante pentru a sprijini lucrarea, își folosiseră toate mijloacele și nu se putea aștepta de la ei să continue donațiile ca și înainte. Lună după lună am așteptat și am menținut lucrul, așteptând vreo împlinire a speranțelor noastre; dar acum, după cinci luni, epuizarea este atât de grea încât este necesară o acțiune promptă. Nu trebuie să ne implicăm în datorii, nici să periclităm lucrarea în general; de aceea decizia pentru reducerea cheltuielilor în fiecare domeniu, inclusiv cheltuielile de casă, cheltuielile de birou etc.

Din punct de vedere financiar, știm că unii dintre voi veți beneficia de schimbare. Putem presupune de asemenea că unii vor avea avantaj pentru sănătatea lor printr-o schimbare de slujbă. Presupunem că unii dintre cei care pleacă astfel de la Betel și de la Tabernacol vor intra în munca de colportor. Vremea este frumoasă acum, și în locuri unde banii nu sunt prea puțini se poate obține un succes bun.

((584))

În orice caz, dragi frați și surori, vă încredințăm Domnului și grijii Sale veghetoare, binecuvântării și conducerii Sale, asigurați că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care-L iubesc pe El. El ar putea avea pentru noi niște experiențe noi — încercări și binecuvântări. El ar putea avea pentru noi niște ocazii noi și ne-ar putea conduce ca să ajungem și la alții în această perioadă de spicuire. Vă asigurăm că nu ne face nici o plăcere să ne despărțim de voi și că, dacă s-ar ușura lipsa financiară, va fi plăcerea noastră să extindem din nou lucrarea, potrivit conducerii providenței Domnului.

Pe cât este posibil, am dori ca această restrângere să aibă loc de îndată — înainte de mijlocul acestei luni, sau cel puțin înainte de 1 iunie. Vă cerem cooperarea binevoitoare și cordială, și vă cerem să-i amintiți în rugăciune pe cei însărcinați cu responsabilitatea lucrării Societății, pentru a avea înțelepciune și har din belșug.

Deși am sugerat că puțin mai târziu lucrarea ar putea fi extinsă, ar trebui să adăugăm de asemenea că este tot atât de probabil ca ea să fie mai mult restrânsă, ca să se efectueze o reducere suplimentară la cheltuielile generale. Oricare este voia Domnului, aceea este cu siguranță și voia noastră. Să-I arătăm credința, încrederea, loialitatea și ascultarea noastră.

Selecția numelor celor la care se poate renunța în lucrare nu a fost o sarcină ușoară pentru conducătorii departamentelor însărcinați cu această responsabilitate. Ca orice lucrare omenească, aceasta ar putea fi imperfectă; dar suntem siguri că ea este făcută ținând seama numai de a-I face plăcere Domnului, și avem încredere că El va conduce aceasta spre lauda Sa și spre binele tuturor celor implicați.

Cu multă iubire creștină,
Fratele și servitorul vostru în Domnul,
C. T. Russell.

RĂSPUNS IUBITOR

Preaiubitului nostru Pastor, din partea celor șaptezeci de membri care pleacă de la „Familia Betel”:

Acum când plecăm din împrejurimile sfinte ale „Casei Betel” — sfinte prin amintirea multelor momente de comuniune scumpă cu cei pe care Tatăl ceresc i-a onorat în mod special punându-i în centrul de activitate al lucrării Sale puternice în aceste zile de sfârșit ale istoriei lumii prezente — o facem cu un sentiment de bucurie și recunoștință pentru multele binecuvântări și privilegii pe care le-am avut ca membri ai „familiei Betel”.

Gândindu-ne la harul îmbelșugat al Domnului, atât de generos și de abundent revărsat peste noi ca membri ai acestei case, și privind în față viitorul cu perspectivele lui de onoruri și glorii cerești care ne așteaptă — pe cei care vor fi socotiți „învingători și mai mult decât învingători” — este totuși o nuanță de tristețe în despărțirea de mulți pe care-i iubim și în părăsirea a ceea ce am numit „casă”.

Ei bine, ne vom aminti serviciile tale amabile și iubitoare, dragă frate Russell, în zilele ce vor urma, când despărțiți unii de alții vom lupta în continuare lupta bună a credinței.

Rugăciunea inimilor noastre este ca exemplul minunat de tărie creștină și de dedicare jertfitoare de sine în serviciul Domnului, al Adevărului și al fraților, pe care le-ai arătat, să fie întotdeauna o ima-gine îndrăgită și luminoasă pe sulul memoriei noastre.

Dacă un servitor adevărat și devotat al Domnului ar trebui vreodată iubit și onorat pentru munca sa, credem că tu ești acela. Când ne gândim la zilele și nopțile anilor de trudă, de durere și de oboseală, la măreția și la întinderea pe întreg pământul a serviciilor tale, nu putem decât să te iubim și să te cinstim!

Mulțumim Tatălui nostru ceresc pentru că a ridicat pe cineva care a fost atât de înțelept și de credincios în slujirea Casei Credinței, și în deosebi pe noi care am fost din casa „Betel”.

Și acum, dragul nostru Pastor, cu aceste expresii de iubire și apreciere, noi plecăm cu rugăciunea pentru îndrumare divină asupra ta și asupra căii noastre, pentru ca la timpul stabilit de Domnul sfârșitul călătoriei noastre să fie în casa Tatălui cu multe locuințe — Betelul ceresc — pregătit pentru Mireasă, Soția Mielului.

Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și pe iubiții membri care rămân la „Familia Betel”!

Semnată,
C. J. Woodworth,
F. F. Cook,
R. G. Jolly și ceilalți.