Vol. 9 - Ianuarie-Februarie 2002 - Nr. 2

LUCRURI INTERESANTE

R5674 W. T. 15 aprilie 1915 (pag. 126-127)

MAȘINA DE SCRIS ȘI PROGRESUL

Printre marile invenții ale zilelor noastre este și mașina de scris. Ea a apărut pe piață numai cu patruzeci de ani în urmă, în 1874, ca marfă vandabilă și ca o utilitate, după ce a fost timp de șapte ani în proces de perfecționare. Noi credem că Biblia marchează același an, 1874, ca începutul Secerișului acestui Veac. Ce minunați patruzeci de ani au fost! Ce minunate binecuvântări au adus ei pentru omenire! Ce dovadă a aurorei Noii Dispensații dau ei, care a început atunci, după cum învață Biblia! Să remarcăm unele dintre marile invenții: telefonul, lumina electrică, tramvaiul electric, tiparul mai perfecționat, hârtia ieftină din celuloză, linotipul și monotipul, motorul cu gaz, automobilul, avionul, fonograful, filmul și o sută de alte înlesniri, îmbunătățiri etc., neuitând telegrafia fără fir.

Mari cum sunt binecuvântările enumerate, nici una din ele nu se poate compara cu marile binecuvântări pe care Dumnezeu le-a dat poporului Său consacrat, care în acești ani căutau în Cuvântul lui Dumnezeu lumina Noii Dispensații. Binecuvântarea, bucuria și iluminarea pe care ei au primit-o este în afara oricărei comparații și evaluări!

RĂZBOIUL GRĂBEȘTE MILENIUL

Dacă cineva ar fi sugerat cu un an în urmă posibilitatea stabilirii prin lege a abstinenței totale de la băuturi alcoolice în Rusia, Germania și Marea Britanie, ar fi fost considerat irațional. Cu adevărat

„Dumnezeu pe căi ascunse Minunile-Și face”.

În interesul războiului, oamenii se pregătesc să desființeze consumul de băutări alcoolice. Rusia a făcut deja acest lucru. Raportul este că milioanele de oameni de acolo sunt mult binecuvântați — ameliorați mintal și material. Germania discută deja această chestiune. Primul ministru al Marii Britanii și împăratul favorizează abstinența totală ca o necesitate de război, fiindcă muncitorii sunt împiedicați prin folosirea băuturilor să realizeze munca necesară pentru continuarea războiului. Ce minunat pare acest lucru! Este lumina dimineții milenare răsărind peste lume!

Să privim iarăși! Marea Britanie și Germania s-au temut de Socialism și au căutat în toate modurile să-l combată deoarece este distructiv pentru instituțiile prezente. După cum am arătat deja, mulți dintre socialiști se vor identifica cu Împărăția Milenară. Cât de ciudat este să aflăm că marele război care vuiește acum, duce spre Socialism — că în timp ce socialiștii au intrat în armată, guvernele în război adoptă măsuri socialiste!

De exemplu în Marea Britanie: repede după declarația de război guvernul britanic a preluat controlul căilor ferate ale regatului, pentru a facilita mișcarea trupelor și a materialelor de război. Acum parlamentul britanic a dat guvernului deplină autoritate să preia întreaga producție manufacturieră a Marii Britanii și s-o plaseze sub o conducere centrală, în vederea creșterii producției materialelor de război. Acest proiect de lege, care a fost admis la 9 martie, distinsul Andrew Bonar Law l-a caracterizat ca o măsură, „probabil cea mai drastică prezentată vreodată parlamentului”. Proiectul a fost admis în unanimitate.

În Germania acțiunea guvernului n-a fost mai puțin drastică — guvernul a absorbit toată puterea. Extrema în această direcție a fost luarea întregii rezerve de hrană și împărțirea ei oamenilor după nevoile lor, dictând proporțiile de ingrediente, cantitatea care să fie mâncată și prețul care să fie plătit. Ar putea vreun socialist să-și imagineze principiul pentru care luptă, mai deplin pus în aplicare — și încă de către aceia care s-au opus socialismului în trecut?

Cum va fi când se va sfârși acest război? Individualismul și proprietatea privată vor relua controlul afacerilor în Marea Britanie și în Germania? Dacă se va face încercarea să fie restabilite, nu va aduce aceasta o ciocnire? Nu va aduce marele cutremur social despre care Biblia spune că va urma imediat războiului? Și nu va conduce acel cutremur social direct la focul anarhiei, așa cum indică Biblia? Noi așa credem: Noi trebuie să așteptăm cu răbdare, să nu încercăm să grăbim aranjamentele Domnului. Totuși, să ne amintim că Domnul spune că El va grăbi aceste lucruri în prezent și că El va îndeplini repede aceste lucruri.

Împărăția glorioasă va fi stabilită în grabă, chiar dacă se va realiza prin sânge, cutremur și foc. Cum se vor simți atunci cei care iau în derâdere ideea că Împărăția lui Mesia este în proces de stabilire — că acest război se identifică cu stabilirea ei și că ea va fi deplin inaugurată în mijlocul focului anarhiei, pe care ea îl va stinge prin introducerea Noii Ordini de lucruri — cerurile noi și pământul nou — ordinea eclesiastică nouă și ordinea socială nouă — înfăptuirea voinței lui Dumnezeu pe pământ.