((633))

Vol. 9 Iulie-August 2002 Nr. 5

ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R5655 W. T. 15 martie 1915 (pag. 92-93)

„EL VA IEȘI ȘI VA BINECUVĂNTA POPORUL”.

Întrebare —„Se va arăta a doua oară, celor care Îl așteaptă”. Cine sunt aceștia care Îl așteaptă pe Domnul nostru?

Răspuns — Aici (Evrei 9:28) apostolul urmărește lucrarea lui Cristos ca Mare Preot. El Îl reprezintă pe Domnul nostru ca prezentând Jertfa pentru păcat în Ziua Ispășirii, în cele două părți ale ei — vițelul și țapul — și că acum este în Sfânta Sfintelor*. Când El Își va fi împlinit lucrarea, Se va arăta a doua oară — nu să repete vreo jertfă a Veacului Evanghelic, nu ca o Jertfă pentru păcat — ci Se va arăta pentru mântuire, pentru toți cei care-L așteaptă. Putem vedea că cuvintele Lui s-ar putea aplica la Biserică. Ei vor ști despre a doua Sa arătare. Ei vor aprecia acest fapt înainte ca El să Se descopere lumii. El Se va arăta celor care-L așteaptă.


*Vezi Umbrele Cortului Întâlnirii, o carte ilustrată de 131 de pagini care explică pe deplin ritualurile și ceremoniile Cortului Întâlnirii evreiesc din pustie și de asemenea aruncă o lumină nouă asupra semnificației lor tipice.


Dar trebuie să ne amintim că intrarea Domnului nostru în Sfânta Sfintelor la sfârșitul Zilei Ispășirii antitipice cu sângele clasei țapului Domnului va indica moartea acelui țap. Preoții subordonați vor fi cu El, ca membri ai Lui. Apoi va ieși a doua oară, după această a doua prezentare a sângelui, nu să ofere o jertfă — pentru că jertfirea va fi terminată — ci să binecuvânteze poporul.

Atunci cine sunt aceștia care-L așteaptă și cărora El li Se va arăta a doua oară, pentru mântuire? Noi răspundem că în Timpul Strâmtorării și după aceea întreaga lume va începe să caute pe Eliberatorul. Toate națiunile Îl vor dori — nu ca o Jertfă pentru păcat din nou, ci pentru mântuirea lor. Când omenirii i se vor deschide ochii în privința nevoii de mântuire, ei vor căuta această eliberare prin Cristosul în glorie. Ei nu-L vor vedea niciodată cu ochii naturali. Dar Îl vor căuta în același sens în care noi Îl vedem acum pe Isus — Îl vor vedea cu ochii credinței.

VOR „CĂDEA CU FAȚA LA PĂMĂNT”

Atunci multe popoare vor zice: „Veniți, să ne suim la muntele Domnului, . . . ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui” (Isa. 2:3). O altă scriptură ne asigură că atunci când Domnul nostru Se va arăta, și noi, clasa Mireasă, vom apărea cu El în glorie. Numai după ce jertfa este terminată și Biserica glorificată, El vine a doua oară pentru mântuire, mântuind și binecuvântând tot poporul. În tip, marele preot nu s-a întors în Sfânta Sfintelor din nou, ci și-a ridicat mâinile și a binecuvântat poporul. Apoi gloria Domnului s-a arătat întregului popor, iar poporul a scos un strigăt mare și a căzut cu fața la pământ (Lev. 9:23, 24). Așa că oamenii din lume se vor proșterne înaintea marelui Mesia. Și aceasta va fi lucrarea lui Cristos în timpul miei de ani — să ridice lumea și să-i dea beneficiul Sacrificiului Ispășirii.

MULȚI CREȘTINI ÎNCĂ NELUMINAȚI

Întrebare —Există vreunul în timpul prezent care nu are Adevărul Prezent dar are Spiritul sfânt?

Răspuns — Există diferite măsuri din Spiritul sfințeniei pe care le poate avea copilul lui Dumnezeu în diferite timpuri din experiența sa. Noi putem avea mai mult din Spiritul sfânt acum decât am avut oricând înainte, ceea ce înseamnă că a existat un timp când n-am avut atât de mult Spirit. Sau pot fi unii care au mai puțin, ceea ce înseamnă că ei nu au crescut spiritual și întristează Spiritul sfânt cu care au fost pecetluiți.

Nu trebuie să credem că toți cei care sunt concepuți de Spiritul sfânt sunt exact pe același plan în dorințele lor spirituale, în dezvoltarea lor sau în cunoștința lor despre Planul lui Dumnezeu. Noi creștem în har în măsura în care creștem în cunoștință. Dacă măsura noastră de har scade, cunoștința începe să slăbească. Cu cât avem mai mult har cu atât vom înțelege mai mult. De fapt, întreaga lume lucrează sub astfel de amăgiri încât suntem surprinși când ne „trezim” și vedem cât de puțin am știut — surprinși să vedem cât de ignoranți am fost față de unele mesaje prețioase pe care Dumnezeu ni le-a dat.

((634))

Și așa cum noi am fost copii ai lui Dumnezeu înainte de a primi o cunoștință deplină, credem că este posibil ca și alții să fie copii ai lui Dumnezeu fără să aibă o cunoștință deplină. Noi trăim la sfârșitul timpului de Seceriș, când, credem noi, Domnul face cunoștința Adevărului să înconjure lumea. Și totuși Adversarul ridică „praf”, defăimare, ca să împiedice pe oameni să-l aprecieze.

Sunt foarte rare cazurile când Dumnezeu face cum a făcut cu Saul din Tars — doborându-l cu o lumină puternică, mai strălucitoare decât soarele la amiază. Și pentru că noi credem că sunt încă copii ai lui Dumnezeu care încearcă să trăiască cu coji și lapte degresat — că sunt frați în Cristos care au nevoie de ajutorul pe care noi putem să li-l dăm — de aceea încercăm să-i ajutăm. Altfel am abandona orice efort special de propagandă, știind că vor exista condiții favorabile pentru toți imediat ce va fi stabilită Împărăția.

Biblia vorbește despre clasa Marii Mulțimi ca de „o mare mulțime”, ca și cum clasa fecioarelor nechibzuite ar fi mai mare decât clasa fecioarelor înțelepte. Și Scripturile arată că clasa Marii Mulțimi nu va fi ieșit toată din Babilon înainte de căderea lui. „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți din pedepsele ei!” (Apoc. 18:4). Această chemare se aude de 37 de ani. Este chemarea lui Dumnezeu.

Scripturile ne arată că unii vor ieși iar alții nu vor ieși, nu vor fi eliberați din lanțurile Babilonului. Aceste fecioare nechibzuite vor vedea că lipsa lor de iubire și zel le-a făcut să piardă locul în clasa Mireasă. Dar ele sunt totuși fecioare și vor avea un loc sau o parte ca însoțitoare ale Miresei. Ele o vor urma în Palatul Împăratului. Ele vor fi servitoarele miresei, dacă vreți — o poziție de mai puțină onoare; dar vor obține viață veșnică. Așa că noi avem motive să credem că numărul poporului lui Dumnezeu conceput de Spiritul sfânt și încă în Babilon este considerabil. Dacă noi am fi fost în locul lor și ei în locul nostru suntem siguri că ar fi făcut eforturi eroice să ne ajute să ieșim din Babilon; deci și noi facem la fel.

CĂT DE MULT SĂ JERTFIM NOI PLĂCERILE LEGITIME?

Întrebare — Care sunt drepturile și privilegiile cărnii — nu cele păcătoase — care trebuie jertfite de către Noua Creatură în Cristos Isus?

Răspuns—Există anumite drepturi și privilegii pe care le au toate ființele umane. Există gusturi și dorințe care nu sunt păcătoase. Nu este un păcat să mânânci și să te bucuri de ceea ce este hrănitor și nutritiv; nu este păcat să ai preferințe pentru anumite mâncăruri. Nu este păcat ca cineva să aibă căpșuni iarna când acel fruct este scump, dacă are bani să le cumpere și dacă a câștigat banii în mod cinstit. N-ar fi păcat să plătești 50 de cenți sau un dolar pentru o cutie cu căpșuni. Nu este o crimă să ai o casă frumoasă, servitori, un iaht plăcut, o mașină etc. Dacă există spectacole, opere, concerte și acestea au un ton moral bun, oricine are tot dreptul să cumpere un bilet cu cinci dolari și să meargă până acolo cu un taxi. Cineva ca om natural are tot dreptul, dacă poate, la oricare din aceste lucruri care nu sunt păcătoase în sine. Lucrurile care sunt păcătoase, bineînțeles, trebuie evitate întotdeauna.

Dar când cineva se angajează să devină urmaș al lui Cristos, el acceptă în loc de propria voință, voința lui Dumnezeu. Și după cum Cristos nu Și-a plăcut Sieși, ci Și-a folosit timpul, influența, viața pentru binele altora, tot așa și cei care devin ucenicii Săi, vor renunța la drepturile și privilegiile lor oricând acestea vor veni în conflict cu serviciul lor către Dumnezeu. Creștinul nu poate gândi la fel cum a gândit înainte de consacrare. El nu poate spune: voi cheltui cinci dolari să merg la operă; ci va fi obligat să spună: bunurile mele sunt consacrate Domnului. Același principiu îi va controla judecata pentru a ști dacă să aibă un automobil sau nu; să aibă o casă frumoasă sau să nu aibă casă; dacă să aibă cea mai bună hrană; dacă să poarte haine fine sau haine mai simple etc. Acest principiu îi va controla judecata în legătură cu folosirea timpului consacrat.

Dar nimeni nu trebuie să judece pe altul cu privire la folosirea banilor sau a timpului ce-l are ca administrator al Domnului. El însuși trebuie să decidă cum le va folosi pe acestea. Și Domnul va decide dacă el a fost un administrator credincios sau unul necredincios. Domnul va decide ca aceia care, asemenea lui Isus, vor jertfi lucrurile pământești plăcute pentru a putea slăvi mai bine pe Dumnezeu, să aibă binecuvântări spirituale mai mult decât compensatorii și să primească răsplata Împărăției și poziția ei de onoare.