Împăcarea omului cu Dumnezeu


Prefaţa autorului

Faptul şi filosofia Împăcării

Autorul Împăcării

Mijlocitorul Împăcării — Singurul conceput

Mijlocitorul Împăcării — Cel fără pată

Mijlocitorul Împăcării — Făcut „să se asemene fraţilor Săi”

Mijlocitorul Împăcării — Fiul şi Domnul lui David

Mijlocitorul Împăcării — „Fiul Omului”

Calea Împăcării — Spiritul sfânt al lui Dumnezeu

Botezul, mărturia şi pecetea Spiritului sfânt al Împăcării

Spiritul unei minţi sănătoase

Spiritul sfânt al Împăcării — Analizarea unor obiecţii presupuse

Obiectul Împăcării — Omul

Speranţe de viaţă veşnică şi nemurire asigurate prin Împăcare

Necesitatea Împăcării — Blestemul

„O răscumpărare pentru toţi” — Singura bază a Împăcării

Slujba reconcilierii sau Împăcării